Wolf Groupi ambitsioon on panustada läbi jätkusuutlike ja innovaatiliste lahenduste tulevikutehnoloogiatesse.

Alates 2023.aastast on Wolf Group Innovatsiooniliidrite Klubi liige. See on kogukond visionääridele, keda innustab innovatsioon ja mille ühistegevused viivad uudsete tulevikulahendusteni. Klubi liikmed on suurettevõtted, start-up´id ja teadusasutused, kes vahetavad parimaid praktikaid, loovad kontakte ning sõlmivad koostöökokkuleppeid.

Wolf Groupi seitse rohe-eesmärki

Rohe-eesmärgid on 17 omavahel seotud ülemaailmset eesmärki, et saavutada parem ja keskkonnasäästlikum tulevik. Wolf Group töötab kooskõlas Wolf Groupi missiooni, visiooni ja väärtustega, et lahendada ühiskondlikke probleeme siira ja vastutustundliku ettevõtluse ning uuenduslike toodete abil. Toetame kõiki 17 rohe-eesmärki ja valisime välja seitse, mis on eriti tugevalt seotud meie äritegevusega.

  • Aitame uuenduste kaudu kaasa turvalise ja vastupidava sotsiaalse taristu loomisele
  • Aitame kaasa kliimamuutustele, vähendades oma äritegevuse mõju keskkonnale
  • Aitame kaasa jäätmevaba ühiskonna saavutamisele keskkonnasäästlike toodete ja ressursside taaskasutamise kaudu
  • Oleme mitmekülgne organisatsioon, kus töötajad on motiveeritud ja saavad luua väärtust
  • Kaitseme tervist ja vähendame ohtlike kemikaalide põhjustatud haigusi, töötades välja väikese LOÜ sisaldusega tooteid