Investeerime õnnelikumasse ühiskonda

Edukaks ettevõtteks olemise osa on ühiskonnale tagasiandmine. Wolf Group toetab algatusi, mille eesmärk on lahendada pakilisi sotsiaalseid probleeme – neid, mille ees inimesed sageli silmad kinni pigistavad ja mida on kergem ignoreerida. Ajalooliselt on kontsern pööranud enim tähelepanu lastele, noortele ja lastevanematele mõeldud projektidele. Wolf Group on partner, keda saab usaldada.

Maadlusliit (Eesti)

Wolf Groupi kaubamärk PENOSIL on Eesti Maadlusliitu sponsinud alates 2018. aastast, toetades rahaliselt laste ja noorte maadluse edendamist. Tugevad ja terved noored, kes ei istu nutiseadmetes, vaid naudivad füüsilisi tegevusi, on meie tuleviku kapital.

Maadlus on olnud populaarne läbi ajaloo. Harrastajaid leidub kogu Eestis, ka kõige kaugemates nurkades. Eestis on 51 maadlusklubi, 2200 maadlejat ja 300–400 harrastussportlast. Professionaalse spordi kõrval jääb harrastussport sageli tähelepanuta. Meie jaoks on eriti oluline toetada vaimset ja füüsilist tasakaalu teismeliste seas.

Wolf Groupi asutaja Jaanus Paeväli on ise endine maadleja ja tegutsenud aastast 2016 Eesti Maadlusliidu presidendina.

Maadluse sponsorkampaania tarbeks tõime turule erikujundusega ehitusvahu (PENOSIL Premium Gunfoam), akrüülhermeetiku (PENOSIL Premium Acrylic Sealant), silikooni (PENOSIL Premium Universal Silicone) ja hübriidliimi (PENOSIL Premium SpeedFix High Tack). Iga toote müügist läheb viis senti maadluse edendamiseks. 2018. aastal lisati nendele toodetele EV100 logo – sari oli kingituseks Eesti Vabariigi 100. aastapäevaks.

Kõigil aladel on vedavaks jõuks emotsioon. Meie kliendid on maadlustooted väga hästi vastu võtnud.

Adolescent Resource Centre (Läti)

Adolescent Resource Centre, mis asutati osana lastehaigla fondist (Bernu Slimnicas Fonds), toetab Wolf Group noortele mõeldud vaimse tervise projekti Lätis. Vaimsele tervisele pööratakse Lätis üha enam tähelepanu ja järgmisel paaril aastal on see terviseministeeriumi jaoks üks põhivaldkondadest, millele keskenduda. Teismelised kannatavad depressiooni ja muude vaimse tervise probleemide all ning sageli ei ole neil ega nende vanematel kuhugi pöörduda. Eriti on noored kannatanud pandeemia ajal, olles sunnitud olema pikalt eemal koolist ja sõpradest. Samal ajal toimub sotsiaalmeedias palju kiusamist.

Adolescent Resource Centre’l on eri valdkonna esindajatest koosnev meeskond, kes pakub kõikehõlmavat ja põhjalikku abi, mis vastab iga teismelise ja tema pere vajadustele. Meeskonda kuulub 34 spetsialisti: kliinilised psühholoogid, lastepsühholoogid, teismeliste narkomaania spetsialistid, toitumisspetsialistid, mentorid, sotsiaaltöötajad, psühhoterapeudid, kognitiiv-käitumuslikud terapeudid, sporditreenerid, füsioterapeudid ning teadlikkuse ja kunstirühmade juhid.

Erikujundusega toodete (PENOSIL Premium Gunfoam, PENOSIL Premium Sanitary Silicone ja liimvaht SpeedFix Construction 878) müügist läheb viis senti Adolescent Resource Centre’le.

SOS Lasteküla (Hispaania)

Wolf Group Ibérico algatus Võimaluste ehitamine (Construimos oportunidades) toetab SOS Lastekülade haridusprogramme, et tagada Hispaanias poistele ja tüdrukutele võrdne juurdepääs haridusele.

SOS Lasteküla on MTÜ, mis keskendub ilma vanemateta laste ja riskiperede toetamisele. MTÜ asutas Hermann Gmeiner 1949. aastal Austrias Tiroolis. Külad tegutsevad 136 riigis ja piirkonnas kõikjal maailmas.

Kampaania eesmärk on toetada raskustes laste ja noorte kooliskäimist. Abipaketti kuuluvad koolitarbed, raamatud, kirjatarbed, käsitöövahendid ja muu koolis vajalik, digivahendid (tahvelarvutid, internetiühendus, kooli rakendused ja tarkvara), haridusprogrammid, järeleaitamine, kõneteraapia, kõrghariduse toetamine ja muu.

Tänu PENOSILi toote ostule saavad iga kuu abipaketi 360 last. Peale rahalise toe panustab Wolf Group Ibérico meeskond vabatahtliku tööga SOS Lastekülade hoonete ehitusse ja renoveerimisse.

Apprentis d’Auteuil (Prantsusmaa)

Apprentis d’Auteuil on Prantsuse katoliiklik sihtasutus, mis on eksisteerinud üle 155 aasta ja tegutseb 32 riigis üle maailma. Wolf Group toetab selle sihtasutuse kaudu lapsi, noori ja peresid. 14% Prantsusmaa noortest vanuses 15–29 on töötud või hariduseta. 3 000 000 last elab raskustes ja 20 000 noort on kodutud.

Apprentis d’Auteuil aitab igal aastal rohkem kui 30 000 noorel ja 6000 perel ühiskonnas oma kohta leida rohkem kui 300 Prantsusmaa asutuse ja toetuskava kaudu, pakkudes noortele koolitusvõimalusi.

Wolf Groupi Prantsusmaa esindus on käivitanud noorte aitamiseks kampaania,mille eesmärk on toetada lapsi koolitarvetega. Kampaania raames kogutakse sihtasutuse jaoks raha kahe PENOSILi toote müügi teel: PENOSILi tippklassi püstolivahu PU-47 kast (12 tk) ning kahe PENOSIL EasySpray pihustatava isolatsioonivahu, vahupüstoli ja puhastusvahendi komplekt.

Wolf Groupi seitse rohe-eesmärki

Rohe-eesmärgid on 17 omavahel seotud ülemaailmset eesmärki, et saavutada parem ja keskkonnasäästlikum tulevik. Wolf Group töötab kooskõlas Wolf Groupi missiooni, visiooni ja väärtustega, et lahendada ühiskondlikke probleeme siira ja vastutustundliku ettevõtluse ning uuenduslike toodete abil. Toetame kõiki 17 rohe-eesmärki ja valisime välja seitse, mis on eriti tugevalt seotud meie äritegevusega.

  • Aitame uuenduste kaudu kaasa turvalise ja vastupidava sotsiaalse taristu loomisele
  • Aitame kaasa kliimamuutustele, vähendades oma äritegevuse mõju keskkonnale
  • Aitame kaasa jäätmevaba ühiskonna saavutamisele keskkonnasäästlike toodete ja ressursside taaskasutamise kaudu
  • Oleme mitmekülgne organisatsioon, kus töötajad on motiveeritud ja saavad luua väärtust
  • Kaitseme tervist ja vähendame ohtlike kemikaalide põhjustatud haigusi, töötades välja väikese LOÜ sisaldusega tooteid