Privaatsussätted

Andmekasutuse põhimõtted ettevõttes Wolf Group OÜ

Wolf Group OÜ üksi ja koos Wolf Groupi ettevõtetega (edaspidi Wolf Group või meie) hindab oma klientide (edaspidi teie) privaatsust. Selles privaatsusteatises selgitame, kuidas me teie isikuandmeid kogume ja kasutame ning mida me teie andmete kaitsmiseks teeme. See privaatsusteatis aitab teil mõista, miks ja kuidas me teie andmeid töötleme ning millised on teie isikuandmetega seotud õigused.

Privaatsusteatis kohaldub teile, kui külastate meie veebisaiti https://www.wolf-group.com/et/ või kui suhtlete meiega sotsiaalmeedia saitide juturoboti kaudu. Töötleme teie isikuandmeid samuti siis, kui soovite meile tööle kandideerida.

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

Andmete vastutav töötleja tähendab üksust, kes otsustab, milliseid andmeid teie kohta kogutakse ja kuidas neid kasutatakse. Wolf Group võib erinevates andmetöötlustoimingutes olla vastutav töötleja või volitatud töötleja. Teie privaatsuse kaitsmiseks järgime konfidentsiaalsusnõudeid ja piirame rangelt isikuandmete avaldamist.

Wolf Group OÜ, Wolf Group, Suur-Paala 10, 13619 Tallinn, Eesti, on kõigi käesolevas privaatsusteatises nimetatud isikuandmete vastutav töötleja, kui sõnaselgelt ei ole sätestatud teisiti. Vastutava töötlejaga saab ühendust meiliaadressil: .

Mis liiki isikuandmeid me töötleme?

Isikuandmed – ees- ja perekonnanimi;
Kontaktandmed – telefoninumber, meiliaadress ja postiaadress;
Ettevõtte andmed – kui olete juriidilise isiku esindaja, töötleme teie nime, ametinimetust ja kontaktandmeid;
Arve andmed – arvetel toodud andmed, kui ostate meilt teenuseid või tooteid;
Internetiandmed – parema teenuse tagamiseks kasutame oma veebilehel küpsiseid.

Miks me teie isikuandmeid töötleme?

Töötleme teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

Töötleme teie isikuandmeid teie nõusoleku alusel.

Kui küsime teie nõusolekut, töötleme ainult neid andmeid, mille kohta olete nõusoleku andnud. Küsime teie nõusolekut ainult konkreetsetel eesmärkidel ja te ei ole kohustatud nõusolekut andma, kuid mõnikord tähendab nõusoleku andmata jätmine, et me ei saa teile teie soovitud sisu edastada. Kui annate nõusoleku, on teil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, kasutades sõnumites tellimuse tühistamist või kirjutades meiliaadressile . Kui võtate oma nõusoleku tagasi, kustutame need andmed, mida teie nõusolekul töötleme.

Töötlemise eesmärkIsikuandmete kategooriad
UudiskiriKontaktandmed
KüpsisedInternet data
Wolf Groupi konto loomineIsikuandmed, kontaktandmed
Töölevõtmise avaldusedIsikuandmed, kontaktandmed
Klientide tagasiside kogumineIsikuandmed, kontaktandmed

Lepingu täitmiseks vajalik andmete töötlemine.

Andmete töötlemine on vajalik, et täita teiega sõlmitud lepingut või rakendada enne lepingu sõlmimist asjakohaseid meetmeid.

Töötlemise eesmärkIsikuandmete kategooriad
Ostud Wolf Group OÜ-ltEttevõtte andmed, arve andmed
Ostude kohaletoimetamineKontaktandmed

Andmete töötlemine juriidiliste kohustuste täitmiseks hõlmab isikuandmete töötlemist asjakohaste õigusaktide alusel kõigis meie tegevuspiirkondades, näiteks Eestis säilitatakse arveid 7 aastat vastavalt Eesti raamatupidamise seadusele.

Töötlemise eesmärgidIsikuandmete kategooriad
Arve andmedIsikuandmed, kontaktandmed, ettevõtte andmed, arve andmed
Vastused ametiasutuste ja institutsioonide infopäringuteleKontaktandmed, ettevõtte andmed

Õigustatud huvi tähendab seda, et andmete töötlemine on vajalik meie äritegevuse jaoks. Isikuandmete töötlemiseks õigustatud huvi alusel oleme analüüsinud selle asjakohasust, et määrata töötlemise mõju teie privaatsusele ja andmekaitseõigustele. Teil on õigus asjakohasuse analüüsiga tutvuda ja esitada vastuväiteid õigustatud huvil põhinevale töötlemisele, kui leiate, et teie andmete töötlemine järgmistel eesmärkidel rikub teie privaatsust ja andmekaitseõigusi.

Töötlemise eesmärkIsikuandmete kategooriad
Teabe saatmine meie toodete kohta olemasolevatele klientideleKontakt- ja internetiandmed

Mida me sotsiaalmeediaga teeme?

Võite liituda või meeldivaks märkida meie LinkedIni lehe. Sellisel juhul näeme teie nime ja kui klõpsame teie nimel, näeme ka teie avaliku profiili teavet. Sotsiaalmeediat kasutades peate meeles pidama, et:

Kogume oma sotsiaalmeedialehtedelt statistilisi kasutusandmeid – meeldimiste, külastuste arv jne. Neid andmeid koostavad sotsiaalmeedia teenusepakkujad ise ja need esitatakse meile isikustamata kujul.

Kas me teeme automatiseeritud otsuseid?

Automatiseeritud otsuste tegemine toimub siis, kui elektrooniline süsteem kasutab isikuandmeid otsuse tegemiseks ilma inimese sekkumiseta. Wolf Group ei tee kogutud isikuandmete põhjal automatiseeritud otsuseid.

Millised on teie õigused seoses isikuandmetega?

Õigus andmetega tutvuda

Teil on õigus saada teavet oma andmete kohta, mida töötleme. Selleks, et saada koopiat meie valduses olevate isikuandmete kohta, saatke e-kiri allpool märgitud meiliaadressile.
Meil on juriidiline kohustus veenduda, et isik, kes soovib enda kohta teavet saada, on tõepoolest isik, kellel on õigus seda teavet taotleda. Sel põhjusel võime paluda, et tõestate oma isikusamasuse või oma õiguse andmeid taotleda.

Õigus andmed kustutada

Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Pidage meeles, et me ei saa kustutada andmeid, mida töötleme lepingujärgse või juriidilise kohustuse täitmiseks.

Õigus andmete parandamisele

Teil on õigus paluda meil parandada isikuandmeid, mis ei ole teie arvates õiged. See võib hõlmata ka õigust paluda täiendada teavet, mida peate mittetäielikuks.
Mõnel juhul ja teatud eranditega võib teil olla õigus paluda meil oma isikuandmed kustutada. Me ei saa kustutada andmeid, mille töötlemiseks on meil seaduslik kohustus.

Õigus isikuandmete töötlemist piirata

Teil on õigus teatud asjaoludel paluda meil oma isikuandmete töötlemist piirata.

Õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele

Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete töötlemisele. Õigust esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele kasutavad kõige enam üksikisikud, kui nad paluvad ettevõttel lõpetada otseturunduspakkumiste saatmine.

Andmete ülekandmise õigus

Teil on õigus andmete ülekandmisele, mis tähendab seda, et kui tehnoloogiliselt on võimalik, edastame teie digitaalses vormingus andmed teisele sarnasele teenuseosutajale.
Eespool nimetatud õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust meiliaadressil: .

Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile

Kui leiate, et teie privaatsust ja andmekaitse õigusi on rikutud, on teil õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või kohalikule andmekaitse järelevalveasutusele.

Kes peale meie veel teie andmeid töötleb?

Teie isikuandmed on kättesaadavad vaid neile Wolf Groupi töötajatele, kellel on andmeid vaja oma tööülesannete täitmiseks ja kellel on juurdepääs teadmisvajaduse alusel. Väljaspool Wolf Groupi edastame andmeid rangelt vajadusepõhiselt ja vastavalt töötlemise eesmärkidele järgmistele andmetöötlejate kategooriatele:

Oleme sõlminud oma partneritega andmekaitselepingud, mis tagavad isikuandmete turvalise ja õiguspärase töötlemise. Eelmainitud lepingud kohustavad teisi osalisi:

Me ei salvesta ega edasta teie andmeid väljapoole Euroopa Majanduspiirkonda ega Euroopa Komisjoni vastavusotsuseta riikidesse.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse seni, kuni see on seadusega nõutud või kuni töötlemise eesmärk on täidetud. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited andmete säilitamisperioodide kohta:

SäilitamisperioodNäited
Töötlemise nõusoleku tagasivõtmiseniKustutame andmed, mida töötleme teie nõusoleku alusel, kohe pärast nõusoleku tagasivõtmist.
30 päeva pärast Wolf Groupi konto kustutamist või 12 kuud pärast viimast suhtlust meiega.Kustutame teie loodud konto andmed
7 aastatRaamatupidamisdokumendid, näiteks arved ja arveldamine.

Teie isikuandmete turvalisus

Wolf Group rakendab teie isikuandmete kaitsmiseks vajalikke seadusandlikke, korralduslikke, füüsilisi ja tehnilisi turvameetmeid. Alljärgnevalt on esitatud mõned näited meie rakendatud meetmetest.

Füüsilised meetmed – kontorid on lukustatud ja isikuandmeid sisaldavaid paberdokumente säilitatakse lukustatud kappides.

Tehnilised meetmed – arvutid on paroolidega kaitstud ja andmed on vajaduse korral krüpteeritud; kasutatakse tulemüüre ja viirusetõrjetarkvara; andmeid varundatakse regulaarselt; kõigile IT-süsteemi kasutajatele määratakse rollid ja profiilid.

Korralduslikud meetmed – andmekaitse-, infoturbe- ja pääsuõiguste põhimõtted; töötajate regulaarsed koolitused; konfidentsiaalsusnõuded töötajatele.

Küpsised

Wolf Group kasutab veebisaidil https://www.wolf-group.com/et/ küpsiseid, et parandada veebisaidi kasutajate kogemust ja võimaldada värbamisprotsessi toimimist.

Küpsis on väike tekstifail, mille veebibrauser salvestab automaatselt teie seadmesse. Kasutame järgmisi küpsiseid.

Võite oma brauseri seadetes valida küpsistest keeldumise või küpsiste vastuvõtmise märguande edastamise. Veebibrauserid võimaldavad teil hallata kõvakettale salvestatud küpsiseid veebibrauseri seadete kaudu. Kui otsustate meie küpsistest keelduda, ei pruugi mõned meie veebilehe funktsioonid nii hästi töötada, kui me sooviksime.

Küpsiste deklaratsioon

Privaatsusteatise muudatused

Uuendame seda privaatsusteatist korrapäraselt. Meie veebilehel on alati avaldatud kõige uuem versioon.

Kontaktteave:

Wolf Group OÜ
Suur-Paala 10
13619 Tallinn, Eesti
Telefon: +372 6059 300
E-post: