Wolf Group OÜ, Tallinn

Wolf Group OÜ on rahvusvaheliselt tunnustatud ettevõte, mis töötab välja ja toodab isolatsiooniks kasutatavaid polüuretaanvahtusid, vuugihermeetikuid, liime, pinnatöötlusvahendeid ning betoonilisandeid. Ettevõte asutati 1994. aastal ja alustas tootmistegevust 1998. aastal. Tallinna tootmisüksus on Euroopa TOP-3 polüuretaanvahu tootja.

  • Wolf Groupi peakontor
  • Teadus- ja arendustegevus ning innovatsioonikeskus
  • Tootehaldus ja tehniline nõustamine
  • Kiire ja paindlik klienditeenindus
  • Automatiseeritud ja digitaliseeritud protsessid, sealhulgas müük, tootmine ja logistika
  • Üleilmne kompetents ehitusvahtude, hermeetikute, liimide, membraanide ja pinnakatete väljatöötamises ja tootmises
  • Ettevõttesisene plastitootmine Wolf Groupi toodetega kaasas olevate adapterite, kõrte, korkide jms valmistamiseks
  • Patenditud tööriistade tootmine: vahuaplikaator, pihustusotsik ja spaatel
  • Valmidus toota aastas 1200 erinevat keeruka koostisega ehitusvahtu ja 900 hermeetikut
  • Suur tootmisvõimsus

Kvaliteet, keskkond, töötervishoid ja -ohutus

 

ISO juhtimissüsteemid

Wolf Group OÜ juhtimissüsteem vastab kvaliteedijuhtimise standardi ISO 9001:2015 ja keskkonnajuhtimise standardi ISO 14001:2015 nõuetele.

Ettevõttele on väljastatud alljärgnevad sertifikaadid:
ISO 9001:2015 Wolf Group OÜ
ISO 14001:2015 Wolf Group OÜ
ISO 45001:2015 Wolf Group OÜ

Ohutus

Wolf Group OÜ pöörab ohutusele suurt tähelepanu ning järgime kõiki seadusest tulenevaid nõudeid.

Ostutingimused

Wolf Groupi ostutingimused on võimalik alla laadida.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse investeeringud

Wolf Groupi tootearendusprojekt

Toetusmeede: tootearenduse toetus COVID-19 kriisist mõjutatud ettevõtetes perioodil 2019–2020.
ELi rahastusega, vastuseks COVID-19 pandeemiale
Projekti periood: 1. oktoober 2020 – 31. juuli 2023
Projekt hõlmab alltoodud tootearendusi.

 

Inimsõbralikumad ja keskkonnahoidlikumad tooted turu kasvavate ootuste kontekstis

Eesmärk on välja töötada vähese lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldusega tooted ning tooted, mis on valmistatud inimestele ja keskkonnale ohutumatest toorainetest ning vastavad eksporditurgude üha suurematele ootustele / rangematele künnistele. Selle saavutamiseks töötatakse välja ja registreeritakse EÜ1+, M1, BvB, Sintef, Basta jne registreerimisnõuetele vastavad tooted. Tulemuseks on seitse uut, väiksema lenduvate orgaaniliste ühendite sisaldusega toodet, mille väljatöötamisel on arvesse võetud üha rangemaks muutuvaid õigusakte ja mitmesuguste keemiliste ühendite suhtes kehtestatud piiranguid.

Tulekindlad ja suurendatud tuletundlikkusega tooted

Eesmärk on töötada välja uued tooted, mis parandavad olemasolevate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide tulepüsivust. Tulemuseks on kuus uut toodet, mis suurendavad konstruktsioonide ja mitmesuguste konstruktsioonielementide tulepüsivust.

Ühekomponentse ja kiirelt kõvastuva polüuretaanvahu väljatöötamine

Eesmärk on töötada välja ühekomponentsed, kiirelt kõvastuvad polüuretaanvahud, mis kiirendavad ehitustöid ning vähendavad seega kulutusi ja keskkonnajalajälge. Tulemuseks on kaks uut ühekomponentset polüuretaanvahtu.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eraldatava toetuse suurus on 477 933 eurot ja 75 senti.

Projekti toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

Wolf Groupi investeering ressursitõhususse

Projekti kokkuvõte

Investeeringu käigus soetab Wolf Group OÜ vuugihermeetikute jaoks uue kassettvormi, automatiseerib ehitusvahu balloonide korkide sisse lisatavate kaitsekinnaste paigaldamise ja rekonstrueerib alajaama. Wolf Group OÜ tõhustab tootmist, vähendades uute tehnoloogiate kasutuselevõtuga toormaterjalide ja energia kasutust. Energiatarve väheneb 1% võrra ja reaktiivenergia kulu langeb nulli. Lisaks vähendab Wolf Group OÜ väljast tellitavate kassettide hulka ja toodab rohkem iseseisvalt.

Projekti eesmärk ja tulemus

Projekti eesmärk on paigaldada senise kassettvormi asemel uus ja ökonoomsem seade, automatiseerida kinnaste lisamine ning vähendada reaktiivenergia ja elektri tarbimist. Projekti tulemusena väheneb jäätmete kogus, mis omakorda vähendab toormaterjalide kasutust ühe tootmisühiku kohta. Lisaks vähendab uute seadmete kasutuselevõtt elektritarbimist, sest uued seadmed on elektriliselt vanadest tõhusamad. Samuti ei kaasne reaktiivenergiaga seotud kulusid.

Toetuse suurus on 192 500 eurot.