WE SAVE ENERGY.

See lihtne lause võtab kokku MIKS. See ei ole vahend, see ei ole eesmärk, see lihtsalt ongi see, kes me oleme – ENERGIASÄÄSTJAD!

Jaan Puusaag

Wolf Groupi asutaja

Jaanus Paeväli

Wolf Groupi asutaja

Meie seitse rohe-eesmärki

Tooted

Madala LOÜ sisalduse sertifikaat
Madala LOÜ sisalduse sertifikaat

75% Wolf Groupi  toodetest vastab 2024. aasta lõpuks madala lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sertifitseerimisnõuetele.

Loe rohkem

Jätkusuutlikud toorained
Jätkusuutlikud toorained

Me suurendame aasta aastalt jätkusuutlike toormaterjalide osakaalu.

Loe rohkem

Säästvad lahendused, tulevikutehnoloogia
Säästvad lahendused, tulevikutehnoloogia

Aastaks 2025 uus tootevalik, mis toetab tuleviku tehnoloogiaid.

Loe rohkem

 

Tootmine

Taastuvenergia
Taastuvenergia

100% elektrist tuleb juba taastuvatest allikatest. 100% roheline energia aastaks 2030.

Loe rohkem

Säästlik jäätmekäitlus
Säästlik jäätmekäitlus

Vähendame, korduskasutame, võtame ringlusse ja taaskasutame jäätmeid 2030. aastaks 50% ulatuses.

Loe rohkem

Sotsiaalne vastutus

Projektid ja organisatsioonid
Projektid ja organisatsioonid

Toetame projekte ja organisatsioone, mis toetavad vähemkindlustatuid.

Loe rohkem

Panus keskkonda
Panus keskkonda

Panustame keskkonda hunte käsitlevate teadusuuringute toetamise kaudu.

Loe rohkem

Tooted

Tootmine

Sotsiaalne vastutus

Madala LOÜ sisalduse sertifikaat

75% Wolf Groupi  toodetest vastab 2024. aasta lõpuks madala lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sertifitseerimisnõuetele.

Loe rohkem

Jätkusuutlikud toorained

Me suurendame aasta aastalt jätkusuutlike toormaterjalide osakaalu.

Loe rohkem

Säästvad lahendused, tulevikutehnoloogia

Aastaks 2025 uus tootevalik, mis toetab tuleviku tehnoloogiaid.

Loe rohkem

 

Taastuvenergia

100% elektrist tuleb juba taastuvatest allikatest. 100% roheline energia aastaks 2030.

Loe rohkem

Säästlik jäätmekäitlus

Vähendame, korduskasutame, võtame ringlusse ja taaskasutame jäätmeid 2030. aastaks 50% ulatuses.

Loe rohkem

Projektid ja organisatsioonid

Toetame projekte ja organisatsioone, mis toetavad vähemkindlustatuid.

Loe rohkem

Panus keskkonda

Panustame keskkonda hunte käsitlevate teadusuuringute toetamise kaudu.

Loe rohkem

Loome jätkusuutlikumat maailma

Energiatõhusus

Hooned on ühed suuremad energiatarbijaid ja CO2 allikad. Et aidata kaasa CO2 heite vähendamisele, tuleb hoones vähendada fossiilkütustega kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks jne kuluvat energiahulka. Õigesti soojustatud ja tihendatud ehitised aitavad saavutada energiatõhusust. Sellel on oluline majanduslik mõju, sest kütte- või jahutuskulud vähenevad oluliselt.

Wolf Groupil on teadmised nõuetest, mida tooted eri kliimavööndites, alates jahedast Põhjalast ja kargest taigast kuni lõunamaapäikeseni täitma peavad. Meie tooteportfelli uuenduslikkus ja kvaliteet tagavad, et lahendused on vastupidavad ja kestavad kaua.

Innovatsioon

Ettevõte teeb suuri investeeringuid innovatsiooni ja omab arvukaid patente, sealhulgas tööriistadele, mis teevad ehitusvahu doseerimise ja hermeetikute silumise hõlpsamaks. Meie tooted, mis paistavad silma kogu Euroopas säästavad tänu mugavale pealekandmisele ja tõhususele ehitaja aega ja energiat.

Hoonetes on mitmeid kohti, kus tavapäraste isolatsioonimaterjalide kasutamine ei ole üldse võimalik. Meie eesmärk on töötada välja tipptasemel koostisega tooteid, mis pakuvad tavapäraste ehitusmaterjalide asemel nüüdisaegset, lihtsamat, kiiremat, puhtamat, vaiksemat ja soodsamat lahendust, mida saab kohapeal mugavalt kasutada. Suurendame pidevalt keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke komponente sisaldavate valemite arvu.

Vastutus

Wolf Groupi peamised vastutusvaldkonnad on ohutus, kliendikesksus, töötajate eneseareng, keskkonna- ja sotsiaalne vastutus. Need põhinevad Wolf Groupi missioonil ja visioonil.

Wolf Groupis arvestab iga töötaja keskkonnaküsimustega. Wolf Group on pälvinud keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega.

Kolm viisi, kuidas Wolf Groupi tooted säästavad energiat

Isolatsiooni- ja tihendusmaterjalid vähendavad energiatarbimist ja -arveid.

Uuenduslikud valemid ja lihtsasti kasutatavad tööriistad säästavad ehitaja aega ning aitavad kaasa taastuvenergialahenduste loomisele.

Hoone õige niiskusrežiim on seotud siseõhu hea kvaliteedi ning inimeste üldise heaolu ja mugavusega.