Wolf Group Ibérico S.A.U, Barcelona

Hispaanias asuv Wolf Group Ibérico S.A.U, asutati 1974. aastal ning see spetsialiseerus silikoonide ja hermeetikute arendamisele ja tootmisele. 2024.a aastal avati polüuretaanvahu tootmine, mis on ainulaadne mitte ainult Hispaanias, vaid kogu Pürenee poolsaarel. Ettevõte pakub lahendusi arhitektuuri-, ehitus- ja tööstussektorile ning kodusteks remondi- ja ehitustöödeks. Hispaania üksuse tooted ja süsteemid täidavad kõiki arhitektuuri- ja tehnikaprojektidega seotud ootusi, kattes tehnilisi nõudeid ja tarbija ootusi.

 • Teadus- ja arendustegevus, innovatsioonikeskus
 • Tootejuhtimine ja tehniline nõustamine
 • Üleilmne kompetents polüuretaanvahtude, hermeetikute ja liimide tootmise ning segamise alal
 • Võimekus toota enam kui 70 erinevat vahukombinatsiooni
 • Madala isotsüanaadisisaldusega ning isotsüanaadivabade vahtude tootmise kompetentsikeskus
 • Kiire ja paindlik teenindus
 • Automatiseeritud ja digitaliseeritud protsessid, sealhulgas müük, tootmine ja logistika
 • Keskkonna kaitsmine, energiasääst ja panustamine säästva arengu edendamisele on Wolf Group Ibérico peamised põhimõtted

Kvaliteedi- ja keskkonnapõhimõtted

 

Bureau Veritas Eesti OÜ on väljastanud ettevõttele alljärgnevad sertifikaadid:
ISO 9001:2015 Wolf Group OÜ
ISO 14001:2015 Wolf Group OÜ

 

Keskkonnapõhimõtted

Püüdleme parema tänase ja kestliku homse poole. Sellele eesmärgile pühendumine väljendub selgelt mitmesugustes tegevustes, mille abil püüame vähendada oma mõju keskkonnale ja aidata säästa energiat.

 • Võtame arvesse oma tootmisprotsesside ohtlikku iseloomu ja nende mõju ümbritsevale keskkonnale ning oleme võtnud südameasjaks riske võimalikult palju vähendada, et tagada meie töötajate ohutus ja keskkonna kaitsmine.
 • Me kasutame toormaterjale, elektrit ja loodusvarasid tõhusalt ning võtame märkimisväärse osa materjalidest ringlusse.
 • Uute toodete ja protsesside planeerimisel seame esikohale keskkonnahoidlikud materjalid.
 • Arvestame oma tegevuses keskkonnaaspekte käsitlevate õigusnõuete ja muude kokkulepetega.
 • Töötame välja tooteid, mis juhivad üleminekut keskkonnahoidlikumatele lahendustele (vähendades lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguseid), mille abil on võimalik saada ökosertifikaat.

Samad põhimõtted kehtivad ka koostöös meie tarnijate ja partneritega. Iga meie töötaja esmane prioriteet on kvaliteedi tagamine ja keskkonnakaitse. Püsime maailma ehitusvahu- ja hermeetikutootjate seas liidrikohal, järgides oma kvaliteedi- ja keskkonnapõhimõtteid ning püstitades ja saavutades uusi eesmärke.

 

Kvaliteedipõhimõtted

 • Kogu meie tegevuse aluseks on klientide vajadused ja ootused. See on meie tegevuse ja ettevõtte kasumlikkuse strateegiline vundament.
 • Meie tooted vastavad kõigile kehtestatud nõuetele ja klientide ootustele.
 • Meie eesmärk on ennetada tõrkeid ning täiustada protsesse ja tooteid.
 • Loome stimuleeriva töökeskkonna ja konkurentsivõimelise ettevõtte, kus on võimalik oma oskusi arendada.

Meil on olemas sertifikaadid (sealhulgas SNJF, N Mark ja APPLUS), mille oleme ära teeninud tänu igakülgsele kontrollile protsesside üle, ja sertifikaadid toodete kohta, mida on katsetatud toiduga kokkupuutumise ja tulepüsivuse suhtes.

Tervis ja ohutus

Wolf Group Ibérico jaoks on esmatähtis tagada töötajate ohutus. Ettevõte kehtestab ohutud tegutsemistavad, mis vähendavad riski kogu tootmisprotsessi vältel.

 • Töötajaid koolitatakse erinevates töötervishoiu ja tööohutuse küsimustes.
 • Töötajatele õpetatakse selgeks isikukaitsevahendite kasutamine.
 • Riskide uurimise ja ennetusmeetmete kehtestamisega, sealhulgas ohutumate ja tõhusamate töömeetodite kasutuselevõtuga tegeleb asjakohane töörühm.
 • Toodete väljatöötamisel seatakse eesmärgiks tagada nende ohutus tootmise ja kasutamise ajal, vähendades ohtlike ainete kasutamist miinimumini.