75% Wolf Groupi  toodetest vastab 2024. aasta lõpuks madala lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sertifitseerimisnõuetele.

Mis on lenduvad orgaanilised ühendid?

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ, ingl k. VOC) on mitmesugustesse keemilistesse klassidesse kuuluvad ained, mis aurustuvad kergesti ning levivad materjalidest ja toodetest ümbruskonda. Need võivad olla nii inimese loodud kui ka looduslikult esinevad keemilised ühendid. Samuti kuuluvad siia paljud lõhnad. Eelkõige mõjutavad lenduvad orgaanilised ühendid siseõhu  kvaliteeti. Teada on rohkem kui 300 lenduvat orgaanilist ühendit, millest paljud esinevad peaasjalikult siseruumides. Need erituvad ehitusmaterjalidest, mööblist ja põrandakatetest. Kui lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsioon on liiga kõrge, võib kehv sisekliima  ja pikaajaline väiksemas koguses lenduvate orgaaniliste ühendite sissehingamine tekitada ärritust ja terviseprobleeme. Mõned ained on seejuures kantserogeensed.

Et säästa energiat, ehitatakse majad üha õhutihedamaks, mistõttu lenduvate orgaaniliste ühendite taseme vähendamine siseruumides on oluline teema. Kuna Euroopa Liit ei ole veel üldist regulatsiooni kehtestanud, reguleerivad riigid ise lenduvate orgaaniliste ühendite kontsentratsiooni.

Klassifikatsioonid Euroopas

Euroopas on kasutusel mitmeid klassifikatsioone, mis tõendavad ehitusmaterjalide madalat LOÜ kontsentratsiooni. See tähendab, et neist eralduvad ühendid ei ole kahjulikud keskkonnale ega elusorganismidele.

Emicode

EMICODE® on kaubamärgiga kaitstud liigitussüsteem, mida kasutatakse põrandakatete paigaldustoodete, liimide ja ehitusmaterjalide liigitamiseks kolme klassi vastavalt nende heitenäitajatele. Heitekategooriad on EC2, EC1 ja EC1 Plus. Emicode’i märgis on laialt tuntud ja tunnustatud kogu Euroopas.

M1 klassifikatsioon

Klassifikatsioon sätestab töö- ja eluruumides kasutatavate materjalide heitekoguste nõuded, et tagada siseõhu hea kvaliteet ilma ventilatsiooninõuet suurendamata. Tootel olev märgis näitab, et heitmed ja lõhn vastavad M1 kriteeriumitele. M1 märgist tuntakse põhiliselt Soomes ja Skandinaavias.

Prantsuse VOC regulatsioon A+

A+ on lenduvate orgaaniliste ühendite heitekatsetel põhinev emissioonimärgis, mis on nõutav Prantsusmaal müüdavatel ehitus-, viimistlus- ja sisustustoodetel. Nõue on sätestatud dokumendis „Décret n° 2011-321“. Määrus nr 3011-321 sätestab neli lenduvate orgaaniliste ühendite heitkoguste klassi: A+ (väga väike heitekogus), A, B, C (suur heitekogus).

Sertifitseeritud toodetest on kasu nii lõpptarbijale kui ka ehitajale ja kinnisvara omanikule. Klient saab kindel olla, et tooted ei erita lenduvaid orgaanilisi ühendeid ning ei halvenda sisekliima kvaliteeti.  Ehitaja vaatenurgast toetavad LOÜ sertifikaatidega tooted jätkusuutliku ehituse hindamisstandardi BREEAM sertifikaadi taotlemist. BREEAMi kolm olulisemat kategooriat on energia, sisekliima ja heaolu ning materjalid.

Wolf Groupi eesmärgid

Juba tänaseks vastab 58% Wolf Groupi  kaubamärgi PENOSIL toodetest LOÜ sisalduse sertifitseerimisnõuetele.  Märgisega on kaetud praktiliselt kõik vahuportfelli kuuluvad tooted, sealhulgas üks meie viimastest innovatsioonidest- madala isotsüanaadisisaldusega pihustatav vaht. Samuti leiab ehitaja suure sortimendi PENOSILi hermeetikutest ja liimidest.

Kuna Wolf Group kui Euroopa juhtiv  ehituskeemiatoodete ja -süsteemide tootja pakub ka lepingulist tootmist, siis on osa meie klienditeenusest ka private label toodetele LOÜ sertifikaatide tagamine.

Wolf Group arendab EAS-i tootearendusmeetme abil madala LOÜ sisaldusega ning inimesele ning keskkonnale ohutumatest toorainetest tooteid, mis vastavad erinevatel eksportturgudel järjest karmistuvatele ootustele: EC1+, M1, BvB, Sintef, Basta Tulemuseks on 7 uut toodet, mis on väiksema LOÜ sisaldusega ning mille arendamisel on arvesse võetud järjest karmistuvat seadusandlust ja piiranguid erinevatele keemilistele ühenditele. Projekti kestab 2023.a esimese poolaastani.

Wolf Groupi seitse rohe-eesmärki

Rohe-eesmärgid on 17 omavahel seotud ülemaailmset eesmärki, et saavutada parem ja keskkonnasäästlikum tulevik. Wolf Group töötab kooskõlas Wolf Groupi missiooni, visiooni ja väärtustega, et lahendada ühiskondlikke probleeme siira ja vastutustundliku ettevõtluse ning uuenduslike toodete abil. Toetame kõiki 17 rohe-eesmärki ja valisime välja seitse, mis on eriti tugevalt seotud meie äritegevusega.

  • Aitame uuenduste kaudu kaasa turvalise ja vastupidava sotsiaalse taristu loomisele
  • Aitame kaasa kliimamuutustele, vähendades oma äritegevuse mõju keskkonnale
  • Aitame kaasa jäätmevaba ühiskonna saavutamisele keskkonnasäästlike toodete ja ressursside taaskasutamise kaudu
  • Oleme mitmekülgne organisatsioon, kus töötajad on motiveeritud ja saavad luua väärtust
  • Kaitseme tervist ja vähendame ohtlike kemikaalide põhjustatud haigusi, töötades välja väikese LOÜ sisaldusega tooteid