Me suurendame igal aastal keskkonnasäästliku koostisega toodete arvu ning laiendame ringlussevõetud ja ringlussevõetavate koostisosadega pakendite valikut.

Wolf Groupi esindustoodete kaubamärk PENOSIL tõi 2023. aastal turule oma säästva ehituse tarbeks sobiva tootesarja. Rahvusvaheliselt tunnustatud tootjana pakub Wolf Group ettevõtte omamärgitooteid kasutavatele klientidele ka uuenduslikke keskkonnasäästlikest toormaterjalidest tooteid. Oleme maailmaturul esimene, kellel on pakkuda terve tootesari: täitevaht, silikoonitud akrüül, montaažiliim. Meie uuendused on mõeldud keskkonnast ja planeedi tulevikust hoolivatele inimestele.

Säästva ehituse tootesarjal on järgmised ainulaadsed omadused:

 • Biopõhised toorained
 • Ringlussevõetud pakkematerjalid
 • Tarbimise järel ringlussevõetud plast (PCR-plast)
 • Etikettide säästev IML-printimine
 • Taastuvallikatel põhinev tootmine
 • Vähem jäätmeid tekitav tootmine ja jäätmete ringlussevõtt tootmise käigus
 • Väiksemad CO2 heitkogused toor- ja pakkematerjalide tootmisel
 • Valdkonna uusimad tehnoloogilised lahedused
 • Ülihead tooteomadused
 • Kõik meie jätkusuutlikkusväited põhinevad sertifikaatidel.

Sustainable Straw Foam on suurepäraste täiteomadustega universaalne kõrrevaht. Väga väike tardumissurve hoiab ära hooneelementide deformeerumise. Vastupidav ja tugev struktuur, mis ei kahane. Sobib tühemike ja avade täitmiseks, aknaraamide ja ukselengide paigaldamiseks ning vuukide ja läbiviikude tihendamiseks. Vt ka Penosil ECO Filling Foam 210.

Miks keskkonnasäästlik kõrrevaht?

50% koostisainetest põhineb ringlussevõetud ja biopõhistel materjalidel.

Rohkem kui 80% pakendis sisalduvast plastist võetakse ringlusse.

Vahuballooni kork ja kõrred on üleni valmistatud ringlussevõetud plastist.

Bluemint®-i terasest vahuballoon, mis toodetud 67% väiksema CO2 heitkogusega.

Toodetakse täielikult taastuvenergia abil.

Sustainable Siliconized Acrylic on plastoelastne ülevärvitav silikoonitud akrüülhermeetik, millel on suur liikuvusvõime (±12,5%).  Lahusti- ja ftalaadivaba ning lõhnatu. Keerukate kasutusalade jaoks, kus tavaline akrüül ei pruugi sobida. Liikuvate sise- ja välisühenduste tihendamiseks, siseseina nurkade ning akna ja seina vaheliste vuukide jaoks. Vt ka Penosil ECO Elastic Acrylic 622.

Miks keskkonnasäästlik silikoonitud akrüül?

81,9% koostisainetest on biopõhised või väiksema CO2 heitkogusega toodetud materjalid.

Ringlussevõetud plasti sisaldus pakendites ületab 70%.

Padrun ja aplikaator on 83% ulatuses valmistatud ringlussevõetud plastist.

EC 1 Plusi sertifikaadiga.

Prantsuse LOÜ heiteklass A.

Toodetakse täielikult taastuvenergia abil.

Sustainable High Tack Acrylic Adhesive on akrülaatdispersiooni põhine universaalliim. Liimil on väga hea algnake, see on lahusti- ja ftalaadivaba. Nakkub hästi enamiku ehitus- ja viimistlusmaterjalidega. Siseruumides kasutamiseks, näiteks puit- ja kipsplaatide ning dekoratiivdetailide paigaldamiseks. Vt ka Penosil ECO Mounting Adhesive 677.

Miks keskkonnasäästlik suure nakkuvusega akrüülliim?

71% koostisainetest on biopõhised või säästvalt toodetud.

EC 1 Plusi sertifikaadiga.

Padrun ja aplikaator on 83% ulatuses valmistatud ringlussevõetud plastist.

Ringlussevõetud plasti sisaldus pakendites ületab 70%.

Toodetakse täielikult taastuvenergia abil.

Wolf Group varustab tooted keskkonnadeklaratsioonidega

Wolf Groupi lipulaeva Penosili Jätkusuutliku ehituse kategooria tooted on nüüd kaetud keskkonnadeklaratsioonidega (EPD). Peagi saavad EPD ka kõik ehitusvahud ja hermeetikud ning osa liime, mida toodetakse nii oma kaubamärgi all kui private label´ina.

Selle sammuga panustab Wolf Group rohe- ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisse ning ettevõtte ja klientide konkurentsivõime tõstmisse. Keskkonnadeklaratsiooniga kaetud tooted on näiteks sisendiks LEED, BREEAM jt hoonetele omistatavate rahvusvaheliste rohemärgiste taotlemisel.

Keskkonnadeklaratsioon on elukaareanalüüsil põhinev vabatahtlik ja standarditud viis esitada usaldusväärselt  olulisi, tõendatud ja võrreldavad andmed toote või tooterühma keskkonnajalajäljest. Hindamine põhineb standardil EN 15804. EPD-d saab koostada ettevõttesiseselt või palgata vastav institutsioon. „Wolf Group kui Euroopa hermeetiku- ja liimitootjate ühingu FEICA liige, kasutab EPD koostamiseks FEICA standardiseeritud mudelit, “ selgitab Wolf Groupi tootejuhtimise direktor Kuldar Kongo. „Arvesse võetakse toote koostis, sh ohtlike komponentide või lenduvate orgaaniliste ühendite määra.” FEICA mudelil baseeruvad keskkonnadeklaratsioonid kehtivad aastani 2027.

Euroopa Komisjon on seadnud ambitsioonika eesmärgi- saavutada kliimaneutraalne majandus  aastaks 2050 . Selle sihi täitmiseks  on järjest enam riike võtnud kavva keskkonnadeklaratsioonide kohustuslikuks muutmise. Eesrinnas on Põhjamaad- Norra, Rootsi, Soome-, aga ka näiteks Prantsusmaa.

Wolf Groupi jätkusuutlike toodete arendust rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Toetusmeede: COVID-19 mõjutatud ettevõtete tootearenduse toetus perioodil 2019-2020.

Wolf Groupi seitse rohe-eesmärki

Rohe-eesmärgid on 17 omavahel seotud ülemaailmset eesmärki, et saavutada parem ja keskkonnasäästlikum tulevik. Wolf Group töötab kooskõlas Wolf Groupi missiooni, visiooni ja väärtustega, et lahendada ühiskondlikke probleeme siira ja vastutustundliku ettevõtluse ning uuenduslike toodete abil. Toetame kõiki 17 rohe-eesmärki ja valisime välja seitse, mis on eriti tugevalt seotud meie äritegevusega.

 • Aitame uuenduste kaudu kaasa turvalise ja vastupidava sotsiaalse taristu loomisele
 • Aitame kaasa kliimamuutustele, vähendades oma äritegevuse mõju keskkonnale
 • Aitame kaasa jäätmevaba ühiskonna saavutamisele keskkonnasäästlike toodete ja ressursside taaskasutamise kaudu
 • Oleme mitmekülgne organisatsioon, kus töötajad on motiveeritud ja saavad luua väärtust
 • Kaitseme tervist ja vähendame ohtlike kemikaalide põhjustatud haigusi, töötades välja väikese LOÜ sisaldusega tooteid