Wolf Group nopib nutikusega miljonilisi eksporditurge

Wolf Group OÜ, mis siiani kandis nime Krimelte, on üle maailma tuntud ehituskeema tootja, kes uskudes rohepöörde vajalikkusesse, paneb suurt rõhku toodete ja lahenduste energiatõhususele.

„Meie jaoks on aktuaalsed teemad nii tootearendus kui ka kliimakokkulepped, sest meie valdkond on väga tihedalt erinevate regulatsioonidega seotud. Seega asutasime majasisese „rohelise” juhtgrupi, kuhu on kaasatud kõik üksused alates ostust, müügist, tootmisest, arendusest, tootejuhtimisest, kvaliteedist, turundusest jne. Meil on laias laastus kolm rohe-eesmärki: keskkonnasõbralikud tooted, jätkusuutlik tootmine ja sotsiaalne vastutustundlikkus,” selgitavad Wolf Groupi arendusdirektor Kaspar Kallip ja tootejuhtimise direktor Kuldar Kongo.

Ettevõttes püütakse pidevalt leida võimalusi, kuidas tootmises jäätmeid vähendada ja neid ringlusesse võtta.. Heaks näiteks on plastivaluosakonda soetatud purustusmasin, mis plastipraagi ümbertöötlemisel annab toorainet uute detailide tootmiseks. Tänavu augustist kasutatakse tootmises 100% taastuvatest allikatest pärit elektrienergiat. Sotsiaalses vaates toetatakse Heateo Sihtasutust ja Eesti Maadlusliitu, Lätis noorte vaimsete probleemidega tegelevat keskust ning Hispaanias ja Portugalis SOS Lasteküla. Kõiki projekte ühendab läbiva joonena laste ja noorte heaolu suurendamine. 

„Töötame igapäevaselt selle nimel, et kliendid saaksid läbi meie toodete kasutamise energiat säästa, sest Wolf Groupi eesmärgiks on aidata kaasa hoonete energiatõhususele. Sama palju panustame muidugi ka vahtude, hermeetikute ja liimide ohutusse nii kasutajate kui keskkonna mõttes ning jalajälje vähendamisse. Keemiatööstusettevõttena on alati võimalik selles suunas veelgi rohkem areneda,” räägib Kongo. „Ühtpidi tulenevad karmimad nõuded Euroopa Liidu regulatsioonidest, teisalt meie enda soovist panustada rohelisse elukeskkonda. Eelmine aasta, mis oli kõigile keerukas koroonaaeg, avas meile aga uusi ägedaid uksi. Koostasime Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) toetusmeetme jaoks innovaatilisi arendusi ja uusi ideid koondava projekti, mille eesmärk on aastaks 2023 arendada välja suur hulk energiatõhusamaid, keskkonna- ja inimsõbralikumaid, ohutumaid, jätkusuutlikumaid ja efektiivsemaid tooteid.”


Fookuses on Saksamaa ja Ameerika turud

Rahvusvahelises plaanis on Wolf Groupi fookuses uute turgudena Saksamaa ja Põhja-Ameerika. Nende piirkondade ehitustraditsioonidele ja -nõuetele sobivate toodete arendamiseks käib igapäevane tihe koostöö ettevõtte Eesti ja Hispaania arenduskeskuste vahel. „Lahe on mõelda, et pisikeses Eestis töötatakse välja lahendusi, mida vajatakse suures Ameerikas ja mis on hoopis midagi muud, mida seal on seni müüdud. Wolf Groupil on USA-s oma müügijuht, kelle tagasiside aitab meil arendada sealsele turule vajalikke ja soovitud tooteid. USA-s on hoopis teistsugused töövõtted ja ootused ning regulatsioonidest ei maksa rääkidagi!” tõdeb Kongo. „Ometi oleme müünud sinna omajagu nagu ka näiteks Austraaliasse. Kui tead siseinfot, ei pea jalgratast leiutama!”

Samamoodi on ettevõttel müügijuht, kes vastutab Saksamaa, Austria ja Šveitsi eest ning omab ehitusmaterjalide äris kuldaväärt kogemusi. „Kohalik müügiinimene on hoopis teine tase – ta tunneb valdkonda, tunneb tooteid, tunneb tegijaid, turgu ning turuvalmidust,” kiidab Kongo.

Parem olla rongijuht, kui joosta viimase vaguni järel

Samal ajal on nii ehitajale kui ka kodukasutajale väga oluline, et toode oleks tervisele võimalikult ohutu. Üheks näitajaks, mida jälgida, on lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) sisaldus koostises. Mida madalam see on, seda parem. Lenduvad orgaanilised ühendid on ained, mis aurustuvad kergesti ning levivad materjalidest ja toodetest ümbruskonda. Need võivad olla nii inimese loodud kui ka looduslikult esinevad keemilised ühendid. Samuti kuuluvad siia paljud lõhnad. Eelkõige mõjutavad lenduvad orgaanilised ühendid siseõhu kvaliteeti.

Juba praegu vastab 50% Wolf Groupi kaubamärgi PENOSIL toodetest LOÜ sisalduse sertifitseerimisnõuetele. 75%-ni soovitakse jõuda aastaks 2024. Kaspar Kallip tõdeb, et testimine on kallis ja aeganõudev, sest testid tuleb läbi viia sõltumatutes laborites. „Ega meilt seda veel täna selles mahus ei nõutagi, aga parem on olla vedurijuht, kui rongile järele joosta,” nendib Kallip.

„Eraldi teemana võiks tuua välja toodete tuleohutuse, mille arendamisele on samuti EAS oma toe alla pannud. Meil on palju ägedaid ideid, üritame kastist välja mõelda, kasutada uusi materjale. Mõned meie tooted on selliseid, mida teistel pole, samas mõned on küll konkurentidel olemas, aga tahame teha neid paremini.”

EAS-i projekti raames on fookus ka senisest veelgi efektiivsematel toodetel. Üheks näiteks selles vallas toob Kaspar Kallip eesmärgi töötada välja aknapaigaldusvaht, millel on kiire tardumisaeg. „Kui ehitusmees paigaldab akna ning saab alles järgmisel päeval üleliigse vahu ära lõigata, pikendab see kogu projekti tähtaega. Meie poolt loodud kiirem valem muudab klientide töö tõhusamaks. Pealegi on tööjõu palkamine kallis, nii et mida kiiremad vahendid ehitusmeestel on, seda rohkem võidab ka lõppklient.”


Pidevalt on töös umbes 3000 valemit

„Just kastist välja mõtlemise tahe on meie suur pluss,” kinnitab ka Kongo, kelle sõnul on plaanis katsetada mõne komponendi vahetamist biobaasil tooraine vastu või kasutada teiste tööstuste jäätmeid, näiteks põlevkivituhka. „Tootearenduses teeme senisest rohkem koostööd ülikoolidega. TalTechi ehitusinstituudiga käivad katseid liginullenergiahoonete alal. Analüüsime ehitustehnilisi küsimusi, näiteks seda, millist mõju avaldavad praod soojustuskihtides kogu hoone energiatõhususele tervikuna. See võib tunduda väikese efektina, aga samas ei pruugi. Hetkel ei tea seda ei ehitajad ega järelevalve, aga meie tahaksime anda klientidele õigeid suuniseid ning soovime teada, kas meie tooted saavad sellises küsimuses midagi parandada. Projekt on väga põnev nii meile kui ülikoolile endale ning sügisel peaksid tulema esimesed tulemused.” 

Kuldar Kongo kinnitab, et ehituskeemia äris on kolmanda osapoole arvamus ja tagasiside laboritelt, ülikoolidelt ja ehitajatelt aina olulisem. Samuti teeb Wolf Group sihtgrupiuuringuid, sealhulgas ka edasimüüjate seas, et saada tagasisidet, milline on riigiti valmisolek minna üle energiatõhusamatele, keskkonnasõbralikuma koostise ja taaskasutatud pakendiga toodetele ning millist hinnataset saadakse endale lubada. „Professionaalsed ehitajad eeldavad juba täna rohelisemaid lahendusi ja jätkusuutlikkust. Samas kõik meie kliendid ei tea tahtagi rohetooteid, mis tähendab, et kui nad ükskord seda teemat endale teadvustama hakkavad ja on mõtteviisi muutmiseks valmis, peame ka meie olema valmis. Aga arendustöö ei käi nipsust, see vajab tugevat ja professionaalset meeskonda. Meie ala spetsialiste ei ole just ülearu palju ning tunneme pidevalt puudust arenduskeemikutest.”

Wolf Groupi tooteportfell on aina laiem ja keerukam ning kliendi vaates paindlik, valmisolek on toota 3000 nimetust vahtu, hermeetikut, liimi. „See tähendab, et kogu ettevõte peab töötama ühes hingamises, et olla valmis neid kõiki kogu aeg tootma,” ütleb Kongo. See on kõva väljakutse.”

Autor: Gerli Ramler