Madalamad küttearved ja väiksem CO2 jalajälg. Tehtav!

Iga tihendatud vuuk või täidetud pragu tagab ehitise soojapidavuse ja õhutiheduse.

Energiasäästust räägitakse palju, kuid võtmeküsimuseks on, kuidas või mille abil energiakulusid vähendada. Lihtne lahendus tundub lisada hoonele täiendav soojusisolatsioonikiht, kuid palju praktilisem ja kuluefektiivsem on sulgeda õhulekked ja vältida külmasildu.

Kontrollimatud õhulekked moodustavad 25%–40% energiakadudest. Suur osa soojuse kaotsiminekust toimub akende ja uste ühenduskohtades, ent ka katuse, välisseinte, torustiku, ventilatsiooni ja läbiviikude kaudu. Hoonete energiatõhususe saavutamiseks tuleb seega ehitada õhutihedad ja madala soojusjuhtivusega tarindid ning vältida külmasildasid.

Õige tihendusmaterjali valimine ja selle pealekandmine on ülioluline, kuna isegi kõige väiksemad praod tähendavad olulist soojuskadu ning kõrgeid küttearveid. Ehitusvaht on oma omadustelt ainulaadne, sest lisaks madalale soojaerijuhtivusele  tagab vaht korrektsel kasutamisel ka õhutiheduse. See annab vuukide tihendamisel võrreldes teiste klassikaliste soojustusmaterjalidega selge eelise. Hermeetik seevastu on lisaks õhutihedusele ka ilmastikukindel. Kasutades neid tooteid eesmärgipäraselt on võimalik saavutada energiatõhusad ja ajas kestvad lahendused.

Wolf Group OÜ, endine Krimelte, arendab ja katsetab oma kaubamärgi PENOSIL all pidevalt tooteid, millel on oluline roll energiatõhususe saavutamisel. Neid võib kasutada lähtuvalt objektist või olukorrast eraldiseisvana või toodete süsteemina. Seoses Euroopa Liidu  direktiiviga, mille kohaselt peavad kõik 2021.aastal valminud uued hooned olema liginullenergiahooned, oleme palju panustanud aknapaigalduslahendustesse. See sõlm on üks keerulisemaid, sest täidetud peavad olema väga paljud tingimused. Energiatõhususe saavutamiseks on vaja soojakaod ja külmasildade mõju vähendada miinimumini ning tagada  õhutihedus. Hoone sisekliima tarvis tuleb kaitsta sisemisi tarindeid liigniiskuse eest ning tagada, et juhuslik tarindisse sattunud niiskus saaks probleemideta konstruktsioonist välja liikuda. Kinnisvara pika eluea tarvis peaks tähelepanu pöörama sisemiste konstruktsioonide kaitsmisele ilmastikumõjude eest. Et ehitis jääks ka esteetiliselt kaunis, on lahenduseks tooted, mis on sobilikud vuukidesse, kus esineb erinevaid liikumisi ja deformatsioone. Oluline on, et lahendused kestaks ning neid ei peaks igal aastal parandama.

Tekst: Kuldar Kongo, Wolf Groupi tootejuhtimise direktor

www.penosil.com

www.wolf-group.com