Wolf Group varustab tooted keskkonnadeklaratsioonidega

Wolf Groupi lipulaeva Penosili Jätkusuutliku ehituse kategooria tooted on nüüd kaetud keskkonnadeklaratsioonidega (EPD). Peagi saavad EPD ka kõik ehitusvahud ja hermeetikud ning osa liime, mida toodetakse nii oma kaubamärgi all kui private label´ina.

Selle sammuga panustab Wolf Group rohe- ja jätkusuutlikkuse eesmärkide saavutamisse ning ettevõtte ja klientide konkurentsivõime tõstmisse. Keskkonnadeklaratsiooniga kaetud tooted on näiteks sisendiks LEED, BREEAM jt hoonetele omistatavate rahvusvaheliste rohemärgiste taotlemisel.

Keskkonnadeklaratsioon on elukaareanalüüsil põhinev vabatahtlik ja standarditud viis esitada usaldusväärselt  olulisi, tõendatud ja võrreldavad andmed toote või tooterühma keskkonnajalajäljest. Hindamine põhineb standardil EN 15804. EPD-d saab koostada ettevõttesiseselt või palgata vastav institutsioon. „Wolf Group kui Euroopa hermeetiku- ja liimitootjate ühingu FEICA liige, kasutab EPD koostamiseks FEICA standardiseeritud mudelit, “ selgitab Wolf Groupi tootejuhtimise direktor Kuldar Kongo. „Arvesse võetakse toote koostis, sh ohtlike komponentide või lenduvate orgaaniliste ühendite määra.” FEICA mudelil baseeruvad keskkonnadeklaratsioonid kehtivad aastani 2027.

Euroopa Komisjon on seadnud ambitsioonika eesmärgi- saavutada kliimaneutraalne majandus  aastaks 2050 . Selle sihi täitmiseks  on järjest enam riike võtnud kavva keskkonnadeklaratsioonide kohustuslikuks muutmise. Eesrinnas on Põhjamaad- Norra, Rootsi, Soome-, aga ka näiteks Prantsusmaa.

Wolf Groupi jätkusuutlike toodete arendust rahastas Euroopa Regionaalarengu Fond ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Toetusmeede: COVID-19 mõjutatud ettevõtete tootearenduse toetus perioodil 2019-2020.