Kuidas saavutada ehituses energiatõhusust?

Energiatõhusus, liginullenergiahoone, õhutihedus, taastuv energia – need mõisted on muutunud ehitajate sõnavaras aina igapäevasemaks. Kas Wolf Group kui ehitusmaterjalide tootja ja edasimüüja on lähitulevikus ehitusturul ees ootavateks muudatusteks valmis?

Ülemaailmsete aruannete ja uuringute põhjal võib järeldada, et inimtegevus on juba aastasadu soodustanud kliima soojenemist. Sellest lähtuvalt on nii Euroopa Liidu kui ka rahvusvahelise ilmastikupoliitika peamine suund olnud kliimamuutuste leevendamine ja nende mõjudega kohanemine. Euroopa Liit on inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heite vähendamiseks seadnud ambitsioonika eesmärgi – vähendada kasvuhoonegaaside heidet aastaks 2050 koguni 80–95% võrreldes 1990. aastaga. Kõik riigid peavad panustama sellesse, et aastaks 2020 oleks kasvuhoonegaaside heidet vähendatud 20% ja 2030. aastal 40%.

Kuidas see kõik seostub hoonete energia tõhususega?

Loe lähemalt.