Kuidas meie tooted energiat säästavad?

Meie tooted lahendavad edukalt hoone hüdroisolatsiooni ja soojustusega seotud probleeme, nagu soojuskaod, õhutihedus, ilmastikukindlus, aurutihedus, külmasillad ja deformatsioonid, aidates seega kaasa energiatõhususe saavutamisele.

Polüuretaanvahud

Polüuretaanvahud (PU-vahud) on ette nähtud soojus- ja heliisolatsiooniks, tihendamiseks ja täitmiseks ning õhutiheduse saavutamiseks. Kontrollimatu õhuleke läbi akna- ja ukseraami ühenduskohtade, katusekonstruktsioonide, läbiviikude ja välisseinte on hoones kõige suuremad energiakao allikad.

Energiakadu tähendab suuremaid küttekulusid ja ebaühtlase temperatuuri tõttu väheneb mugavus.  Ehitusvaht on omadustelt ainulaadne, kuna lisaks madalale soojusjuhtivusele tagab vaht õigel kasutamisel ka õhutiheduse. Võrreldes tavapäraste isolatsioonimaterjalidega annab see vuukide tihendamisel selge eelise.

Wolf Groupi polüuretaanvahtude õhutihedust ja mürasummutustegurit on testitud Saksamaal ift Rosenheimi laboris. Mugav kodu ei tähenda mitte ainult energiatõhusat maja, vaid ka paika, kus on ennetatud väliskeskkonnast tulenevat mürasaastet ja saavutatud tervislik siseõhu kvaliteet.

Elutsükli hindamise raames tehtud analüüsi kohaselt tekitab üks kilo PU-vahtu tootmisest kuni kasutusest kõrvaldamiseni umbes 5,5 kg süsinikdioksiidi. Mitmed uuringud on aga näidanud, et 1 kg õigesti paigaldatud PU-isolatsiooni võib hoone kasutusea vältel säästa ligikaudu 1000 kg CO2. See arv näitab selgelt, kui suurt mõju avaldab PU-vaht hoone energiasäästule. Meie eesmärk on pidevalt vähendada tootmise ja toodete jalajälge, et säästetava ja tekitatava CO2 suhtarv oleks veelgi suurem.

Hermeetikud ja liimid

Hermeetikud vähendavad õhulekkeid ja tagavad vuukide õhukindluse, parandavad ilmastikukindlust, kaitsevad niiskuse eest, kompenseerivad vuukide liikumise ja annavad esteetilise välimuse. Tihendamisega (ilmastikukindluse tagamisega) on võimalik kaitsta nii välis- kui ka sisekonstruktsioone.

Wolf Group mitte ainult ei tooda materjale, vaid ka õpetab inimesi, kuidas neid õigesti kasutada ja hooldada. Ulatame ehitajatele, arhitektidele ja projekteerijatele abikäe ning pakume oma oskusteadmisi Wolf Groupi aknapaigalduse, sanitaarsüsteemide tihendamise, ilmastikukindlaks muutmise ja dekoratiivlahenduste vallas.

Hermeetikuid ja liime on mitut tüüpi, kuid tervise- ja keskkonnaohutuse seisukohast on oluline, et need ei sisaldaks kahjulikke ühendeid ja lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) heitkogus oleks võimalikult väike. Järgmise kolme aasta jooksul laiendame oma väikese LOÜ-sisaldusega toodete valikut, et pakkuda klientidele kaks korda rohkem EC1+ sertifikaadi tähisega tooteid. Wolf Group keskendub üha enam ftalaadivabade akrüülide, MEKO-vabade silikoonide, tinakatalüsaatorivabade toodete ja muude sarnaste toodete valikule, et täita tarbijate ootus saada ohutumad, keskkonnasõbralikumad ja energiatõhusamad tooted ka siis, kui seadus seda veel ei nõua.

Membraanid ja pinnakatted

Hea sisekliima tagamiseks tuleb hoonete sisekonstruktsioone kaitsta liigse niiskuse eest ja tagada, et konstruktsiooni sattunud niiskus saaks probleemideta väljuda.

Kui niiskus jääb sisekonstruktsiooni, ei ole võimalik vältida hallituse teket, vesi hakkab külmuma ja lõhub seina. Hoone õige niiskusrežiimi tagamiseks pakub Wolf Group aurutõkketeipe ja mastikseid, mis peale niiskuse reguleerimise toimivad ka teise õhukindla kihina. Siseõhu hea kvaliteet hoonetes ja rajatistes on seotud inimeste tervise ja mugavusega. Wolf Groupil on olemas hüdroisolatsioonilahendused, õhu- ja aurumembraanid ning aknateibid, mis aitavad tagada parema siseõhu.

Lugege lähemalt Wolf Group toodete ja lahenduste kohta