Wolf Groupi liimiakadeemia

Enim levinud küsimustele Wolf Groupi liimide kohta vastab tootejuht Kert Prants.

Mida valida, kui soovin:

 • üldehituslikku liimi, mis sobiks võimalikult paljudesse kasutuskohtadesse?

Liimi valimisel on kindlad põhimõtted. Esmalt tuleb läbi mõelda, kas liimi on vaja sise- või välitöödeks, kas see peab olema niiskuskindel ning milliseid temperatuure taluma. Teine oluline komponent on materjali omadused: poorsus, jäikus, mõõtmed ja kuju. Poorsed pinnad on puit, betoon, ehitus- ja kipsplaadid, kivi ning mittepoorsed plastik, klaas, erinevad kummid ja metallid. Poorsetele pindadele sobib enamik üldehitusliime, mittepoorsetele on parimad hübriid- või epoksüliimid. Hea liimliite tagab korralik aluspindade ettevalmistus ja liimimiseks vajalike põhireeglite järgimine. Vajadusel tuleb liimitav element toestada kuni liimi tardumiseni. Kahe väga erineva materjali ühendamisel tuleks kasutada elastset liimi, mis suudab vastu võtta materjalide liikumisi. Jäikade materjalide puhul võiks kasutada jäika liimi. Wolf Groupi valik katab kõik peamised kasutuskohad. Lihtsamates rakendustes nagu liistude paigaldamine ei ole vaja valida kõige kallimat toodet, piisab hinnalt soodsamast akrüülliimist. Nõudlikumate kasutuskohtade jaoks leiab sobiva hübriidliimide valikust.

 • ülitugevat liimi?

Kõik Wolf Groupi padruniliimid on fikseerivad liimid ning ei oma struktuurset ülesannet, mis teisisõnu tähendab, et liimliitele ei ole määratud kindlaid numbrilisi näitajaid.  Liimi ainuke eesmärk on hoida detail paigas ning määravaks saabki see, et liide ei tule enam lahti.  Juhul, kui mõne toote etiketil on näidatud koormused, mida antud liim talub, siis tasub sellesse suhtuda reservatsiooniga, sest üldjuhul ei ole teada, millistel pindadel ja kuidas antud numbrid on mõõdetud. Isegi, kui tehnilises dokumendis on aluspinnad märgitud, piisab ühe materjali muutmisest ja vastavad numbrid ei ole enam kohaldatavad.  Üldiselt on hübriidliimid ühed kõige universaalsemad, sest nad on elastsed, nakkuvad väga erinevate aluspindadega ja sobivad kasutamiseks nii sise- kui ka välitingimustes. Odavama alternatiivina võib kasutada lahusti baasil liimi.
Läbipaistvad hübriid liimhermeetikud
Läbipaistvad lahusti baasil ehitusliimid

 • liimi, mis ei sisalda lenduvad orgaanilisi ühendeid?

Lenduvad orgaanilised ühendid (ingl k VOC- volatile organic compound) on mitmesugustesse keemilistesse klassidesse kuuluvad ained, mis lenduvad materjalidest ja toodetest ümbritsevasse keskkonda. Eelkõige mõjutavad lenduvad orgaanilised ühendid siseõhu kvaliteeti. Wolf Groupi valikus on enamik üldehitusliime kaetud EC1 Plus sertifikaadiga, mis kinnitab, et tooted ei erita keskkonda kahjulikke ühendeid.
Üldehitus hübriid
Üldehitus akrüül

 • rahakotisõbraliku hinnaga liimi?

Hinnast tähtsam on valida siiski liim, mis sobib liimitavate materjalidega ning on mõeldud konkreetse töö jaoks. Rahakotisõbralikud on lahustipõhised liimid, mille lisaboonuseks on ka sobivus välitingimustesse. Lahusti baasil liimi valimisel peab arvestama lenduva lahusti lõhnaga ja siseruumides seda kasutades tuleb ruum korralikult ventileerida. Interjööriliimidest on soodsamad akrüülliimid.
Lahusti baasil liimid – Üldehitus
Akrüülliimid – Üldehitus

 • värvitavat liimi?

Kui peaks tekkima vajadus liimi ülevärvimiseks, siis kõik Wolf Groupi liimid, nii akrüül-, lahustipõhised kui hübriidliimid on värvitavad vee baasil akrüülvärvidega. Enne kasutamist tasub siiski teha test konkreetse värvi sobivuse kohta, kuna müügil on erinevatel alustel põhinevaid värve.
Akrüülliimid
Lahusti baasil liimid
Hübriidliimid

 • veega puhastatavat liimi?

Veega saab puhastada tardumata akrüülliimi. Tardunud liimi on võimalik eemaldada ainult mehhaaniliselt.

 • looduskivi liimimiseks sobivat liimi?

Looduskivi liimimiseks võib kasutada hübriidliime, va läbipaistev hübriid, mis võib põhjustada migratsiooni ja rikkuda looduskivi. Looduskivi puhul peab arvestama, et lubatud on ainult liimimine, vuukidesse ja vuukimiseks hübriidliimid ei sobi ja selleks otstarbeks tuleb leida sobiv neutraalne silikoonhermeetik.

 • miinustemperatuuridel kasutatavat liimi?

Selleks on lahusti baasil ehitusliim, mis on kasutatav kuni  -10° C juures. Hoolimata temperatuurist peavad pinnad olema puhtad, kuivad ning ilma härmatisest ning arvestada tuleb ka pikema tardumisajaga.

 • niiskuskindlat liimi?

Tardunud kujul on kõik Wolf Groupi liimid niiskuskindlad. Liimühenduse kõige kurjemad vaenlased on vesi ja temperatuur. Kui õuetingimustes liimides ei järgita  lihtsaid reegleid  ja näiteks vesi jääb vuuki, siis see külmub ja puruneb ka liimühendus. Hübriidliime võib kasutada niiskel aluspinnal, kuid materjal ei tohi olla vettinud. Piltlikult öeldes, kui vesi on ees, siis liim ei jõua pooridesse ning ei teki liimühendust.

 • elastset liimi?

Wolf Groupi valikust on kõige elastsemad hübriidliimid ja läbipaistev lahustipõhine liim. Nagu liimi valimise puhul mainitud, on elastne liim vajalik kohtades, kus temperatuuri ja õhuniiskuse muutumisel toimuvad materjalide liikumised. Puidust põrandaliistud, parketi ja põrandaplaadi ühenduskohad, eriti põrandakütte puhul, on kohad, kus vuugid /materjalid mängivad. Välitingimustes tõstatuvad samad küsimused, kuna temperatuurimuutused võivad ööpäeva jooksul olla üsna märkimisväärsed.  

 • keerulise eritöö jaoks sobivat liimi?

Selline on näiteks parketihübriid. Parketi paigaldamine tasuks jätta professionaalile, kes on antud tööle spetsialiseerunud. Juhul, kui töö ikkagi ise ette võtta, siis tasub hoolikalt lugeda kasutusjuhendit ja vaadata -videot.

Hea ülevaate meie tootebrändi PENOSIL liimidest saab veebilehtedelt www.penosil.com. Kindlasti tasub tutvuda kogu sealse tooteinfoga, sh kitsendused ja näpunäited. Sealses Teabekeskuses leiate erinevaid juhendmaterjale, videoid ja kulukalkulaatoreid. Vaata ka www.olive-systems.com.