Mida arvestada talvisel vahu paigaldusel

Kuigi ehituses saab rääkida sesoonsusest, ei katke suurobjektidel töö praktiliselt hetkekski. Talvistel ehitusplatsidel kihab tegevus sama hoogsalt nagu suvel.  Kui tööjärg nõuab, valatakse nii betooni kui paigaldatakse aknaid, seda ka väikeste külmakraadidega. Vaid pikaajaline pakane võib seisakut  tekitada. Efektiivsuse tagavad õiged võtted ning talvistesse oludesse sobivad tooted.

Polüuretaanvahtude puhul saab eristada tavavahtusid, All Season ehk aastaringseid tooteid ning talvevahtusid. Tavavahud on mõeldud kasutamiseks kuni + 5 °C-ni. Kergete miinuskraadidega pehme talve jaoks ( kuni -5 °C) on sobiv aastaringne vaht. Suuremaid miinuskraade, kuni -10 ja isegi -20 °C, kannatavad spetsiaalsed talvevahud. Talvevahtude koostises on talviste tingimustega arvestatud ning kvaliteetse lõpptulemuse saab miinuskraadidest ja madalast õhuniiskuse tasemest hoolimata.

Ilmaoludesse kohane ehitusvaht üksi head tulemust ei taga, oluline on ka ballooni temperatuur. See ei tohi olla külmem kui + 5 °C. Vahuballooni temperatuurist sõltub vahu struktuur ja omadused ning väljatulek. Parima tulemuse saavutamiseks on optimaalne ballooni temperatuur +10 kuni +20° C. Kui objektil pole sooja ruumi, kus balloone enne kasutamist hoida, siis saab neid soojendada ka lühiajaliselt kuni +30-kraadises vees hoides.

Talvine vahupaigaldus algab vuugi pinna tolmust ja lahtistest osakestest ning vajadusel ka jääst puhastamisest. Vuuk peab olema kaitstud otseste sademete, lume või lörtsi eest. Vuugi niisutamine pole talvistes oludes vajalik ja jäiteohu tõttu on mõistlik veega niisutamist vältida. Talvevahu koostises on madala õhuniiskusega juba arvestatud. Vahu valmimise kiirendamiseks ning nakke ja vahustruktuuri parandamiseks  võib kasutada külmakindlat vahuaktivaatorit. Vahu paigaldamise tehnika aastaajast ei sõltu. Traditsiooniliselt lastakse vahtu suunaga alt ülesse, sik-saki kujuliselt.

Külmaga tuleb arvestada, et vahu tardumine võtab keskmiselt kolm korda kauem aega ulatudes tavaliselt 24 tunnini. Väga madalatel temperatuuridel võib tardumise käigus esimeste tundide jooksul täheldada pindkihi rabedust, kuid sellest ei tasu lasta end heidutada, sest tegu on ajutise nähtusega. 

Tardunud vahule käre külm midagi ei tee, kuid sellegipoolest on soovitatav paigaldatud vaht peale lõplikku tardumist katta, et kaitsta seda UV-kiirguse eest.

Kui talvevahtu jäi alles, siis soojemate ilmadega võib selle ära kasutada. Siiski tuleb tähele panna, et suvetingimustes on talvevahu paisumissurve suurem ja selle vähendamiseks tuleb pindasid kindlasti niisutada. See-eest, kui miinustemperatuuridel minna tööd tegema suvevahuga, siis korralikku vuuki ei saa. Vaht kollapseerub ega tardu ära.

Pane tähele!

  • Vali ilmaoludesse sobiv toode.
  • Talvetingimustes on vahu valmimine aeglasem.
  • Lõika üleliigne vaht alles siis, kui see on täiesti tardunud.

Wolf Group talvevahtude portfell

  • Talviste vahtude valikusse kuuluvad tootevalemid on kasutamiseks eriti karmides tingimustes – temperatuuridel kuni -18°C ja isegi -20°C.
  • Väikese miinusega, kuni -5°C töötamiseks vali aastaringsed vahud. Ka liimvahud on sellistes oludes hästi kasutatavad.

Tekst: Maria Ševeljova, tootejuht