Värvida või mitte, selles on küsimus

Tänapäeva ehituses kasutatakse erinevaid hermeetikutüüpe: silikoone, akrüüle, hübriid- ja PU-hermeetikuid. Kui eesmärk on hermeetik peale paigaldamist üle värvida, tasub lugeda alljärgnevat, sest mitte iga toode ei ole selleks sobilik.

Silikoonide puhul on asi selge ja konkreetne- need ei ole värvitavad. Põhjus peitub selles, et peale tardumist on nii happeliste kui neutraalsete silikoonide pind väga sile ja madala pinnaenergiaga, mistõttu tavavärvid nendega ei nakku. Seega tuleb kohe ostes valida sobiva värvusega toode, eriti kui kasutate neid kohas, kus silikoon jääb pärast paigaldamist nähtavale, näiteks vannitoavuukides.

Viimistlustöödel on levinud peamiselt akrüülhermeetikud. Need on elasto-plastsed vesialuselised tooted, mida kasutatakse enamasti väikese või mõõduka deformatsioonidega vuukides. Akrüüli on lihtne ja mugav paigaldada ning peale tardumist on see ka hõlpsasti värvitav erinevate värvitüüpidega, nt akrüül- ja alküüdvärvidega. Akrüülhermeetiku tardumisel toimub vee eraldumise tõttu alati teatav mahukahanemine. Seega tuleb parima lõpptulemuse saamiseks lasta tootel enne värvimist täielikult tarduda, vastasel juhul võib värvkate akrüüli pinnal praguneda. Akrüüli lõplik tardumine oleneb vuugi mõõtudest, ümbritsevast temperatuurist ja niiskustasemest. Kui vähegi võimalik, tuleks värvimistöid teostada järgmisel päeval või minimaalselt 4-6 tundi pärast akrüüli paigaldamist. Palju oleneb siinkohal ka värvi kvaliteedist, kiirema värvimise korral peaks kindlasti eelistama elastsemaid värve.

Akrüülide tootearenduse tulemusena teevad järjest rohkem ilma n-n silikoniseeritud akrüülid, mille mehaanilised omadused- näiteks elastsus, liikuvusvõime, lähenevad silikoonidele. Seetõttu kutsutakse silikoniseeritud akrüüle ka värvitavateks silikoonideks või maalrisilikoonideks. Oma olemuselt on siiski tegu vesialuselise tootega, mis tardub sarnaselt nagu tavaakrüülid ning on seega ka värvitavad.

Hübriid- ja polüuretaanhermeetikud on värvitavuse seisukohalt sarnased- neid mõlemaid on võimalik värvida vesialuseliste värvidega. Nende hermeetikute eeliseks võrreldes akrüülidega on see, et tardumisel praktiliselt ei toimu mahukahanemist. Seega on nii hübriid- kui ka polüuretaanhermeetikuid võimalik peaaegu kohe peale paigaldamist värvida. Oluline aspekt, mida ei tohi ära unustada, on see, et hübriid- ja polüuretaanheremeetikuid kasutatakse oma omaduste tõttu tihtipeale vuukides, milles esinevad suured deformatsioonid. Näiteks on tänapäeval tavapärane ootus, et fassaadihermeetik peab suutma kompenseerida deformatsioone ±25% ulatuses. Kui sellises kasutuskohas olevat vuugihermeetikut väikese elastsusega akrüülvärviga viimistleda, siis varem või hiljem hakkab värvkate hermeetiku pinnal pragunema. Probleemi vältimiseks tasuks sellistes vuukides valida juba eos sobivat tooni hübriid- või polüuretaanhermeetik, mida pole tarvis üle värvida.

Millega arvestada hermeetikute värvimisel?

1. Enne tööde teostamist, testi alati hermeetiku ja värvi kokkusobivust. Tänapäeval on saadaval suur hulk erinevaid tooteid ning neid arendatakse pidevalt juurde.
2. Parima lõpptulemuse saavutamiseks lase hermeetikul enne värvimist täielikult tarduda.
3. Järgi nii värvi- kui ka hermeetikutootja juhiseid ja piiranguid, mis on välja toodud toote etiketil ja tehnilistes dokumentides.

Tekst: Kuldar Kongo