We save energy

Wolf Groupi missioon – säästa energiat – väljendab meie kirglikku soovi arendada tooteid ja ehituslahendusi, mis on energiasäästlikud, ohutud ja keskkonnasõbralikud. Rohkem kui 45-aastase tegutsemisaja jooksul isolatsioonimaterjalide äris on Wolf Group aidanud oma klientidel energiat säästa esimesest päevast peale.

WE SAVE ENERGY.

See lihtne lause võtab kokku MIKS. See ei ole vahend, see ei ole eesmärk, see lihtsalt ongi see, kes me oleme – ENERGIASÄÄSTJAD!

Jaan Puusaag

Wolf Groupi asutaja

Jaanus Paeväli

Wolf Groupi asutaja

Meie seitse rohe-eesmärki

Tooted

Madala LOÜ sisalduse sertifikaat

Madala LOÜ sisalduse sertifikaat

Aastaks 2024 vastab 75% toodetest madala LOÜ sisalduse sertifikaadile.

Loe rohkem

Ringlusse võetud ja taakasutatav

Ringlusse võetud ja taakasutatav

Aastaks 2025 suurendame keskkonnasõbralike toorainete osakaalu.

Säästvad lahendused, tulevikutehnoloogia

Säästvad lahendused, tulevikutehnoloogia

Aastaks 2025 uus tootevalik, mis toetab tuleviku tehnoloogiaid.

Tootmine

Taastuvenergia

Taastuvenergia

100% elektrist tuleb juba taastuvatest allikatest. 100% roheline energia aastaks 2030.

Loe rohkem

Jäätmete vähendamine ja ringlusse võtt

Jäätmete vähendamine ja ringlusse võtt

Aastaks 2025 vähendame jäätmeid ja võtame neid ringlusesse 50% ulatuses.

Meie seitse rohe-eesmärki

Tooted

Madala LOÜ sisalduse sertifikaat

Loe rohkem

Ringlusse võetud ja taakasutatav

Säästvad lahendused, tulevikutehnoloogia

Taastuvenergia

Loe rohkem

Jäätmete vähendamine ja ringlusse võtt

Loome jätkusuutlikumat maailma

houseLottie

Energiatõhusus

Hooned on ühed suuremad energiatarbijaid ja CO2 allikad. Et aidata kaasa CO2 heite vähendamisele, tuleb hoones vähendada fossiilkütustega kütmiseks, jahutamiseks, ventilatsiooniks jne kuluvat energiahulka. Õigesti soojustatud ja tihendatud ehitised aitavad saavutada energiatõhusust. Sellel on oluline majanduslik mõju, sest kütte- või jahutuskulud vähenevad oluliselt.

Wolf Groupil on teadmised nõuetest, mida tooted eri kliimavööndites, alates jahedast Põhjalast ja kargest taigast kuni lõunamaapäikeseni täitma peavad. Meie tooteportfelli uuenduslikkus ja kvaliteet tagavad, et lahendused on vastupidavad ja kestavad kaua.

bulbLottie

Innovatsioon

Ettevõte teeb suuri investeeringuid innovatsiooni ja omab arvukaid patente, sealhulgas tööriistadele, mis teevad ehitusvahu doseerimise ja hermeetikute silumise hõlpsamaks. Meie tooted, mis paistavad silma kogu Euroopas säästavad tänu mugavale pealekandmisele ja tõhususele ehitaja aega ja energiat.

Hoonetes on mitmeid kohti, kus tavapäraste isolatsioonimaterjalide kasutamine ei ole üldse võimalik. Meie eesmärk on töötada välja tipptasemel koostisega tooteid, mis pakuvad tavapäraste ehitusmaterjalide asemel nüüdisaegset, lihtsamat, kiiremat, puhtamat, vaiksemat ja soodsamat lahendust, mida saab kohapeal mugavalt kasutada. Suurendame pidevalt keskkonnasõbralikke ja jätkusuutlikke komponente sisaldavate valemite arvu.

earthLottie

Vastutus

Wolf Groupi peamised vastutusvaldkonnad on ohutus, kliendikesksus, töötajate eneseareng, keskkonna- ja sotsiaalne vastutus. Need põhinevad Wolf Groupi missioonil ja visioonil.

Wolf Groupis arvestab iga töötaja keskkonnaküsimustega. Wolf Group on pälvinud keskkonnajuhtimissüsteemi standardi ISO 14001. Me hoolime keskkonnast ja suhtume loodusesse sügava austusega.

Kolm viisi, kuidas Wolf Groupi tooted säästavad energiat

1. Isolatsiooni- ja tihendusmaterjalid vähendavad energiatarbimist ja -arveid.

2. Uuenduslikud valemid ja lihtsasti kasutatavad tööriistad säästavad ehitaja aega ning aitavad kaasa taastuvenergialahenduste loomisele.

3. Hoone õige niiskusrežiim on seotud siseõhu hea kvaliteedi ning inimeste üldise heaolu ja mugavusega.

Loe lähemalt, kuidas meie tooted energiat säästavad