Lahendused

Wolf Group on kõikjal – kodudes, kontorites, ärihoonetes kui ka tehastes. Pakume ehitus- ja renoveerimislahendusi, mis aitavad kõrvaldada hoone hüdroisolatsiooni ja soojustusega seotud probleeme, nagu soojuskadu, õhutihedus, ilmastikukindlus, aurutihedus, külmasillad ja deformatsioonid, aidates seega kaasa energiatõhususe saavutamisele. Lisaks võetakse meie toodete väljatöötamisel arvesse nende vastupidavust ajas ja panust tervisliku sisekliima loomisesse. Meie filosoofia on hoida inimeste elu mugav ja ohutu.  

Aknad ja uksed

Aknasõlm on ehituses üks keerukamaid. Igal tootel on energiatõhusa lahenduse saavutamisel oma tähtis ja kindel roll. Olenevalt olukorrast võib tooteid kasutada eraldi või ühtse süsteemina.

Põhjamaine akende paigaldus

Üheks komplitseeritumaks sõlmeks hoonete puhul peetakse aknapaigaldussõlme. Õige ja energiatõhusa lahenduse saavutamiseks on igal tootel oluline ja konkreetne roll. Olenevalt olukorrast saab kõiki tooteid parima võimaliku tulemuse ja mõju saavutamiseks kasutada nii eraldi kui ka koos.

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

01

Aknavuugi soojustuslik tihendamine

02

Õhu- ja veeaurutiheduse tagamine

03

Vuugitihend ilmastikukindlale hermeetikule õige kuju andmiseks

04

Ilmastikukindel aknaperimeetri hermetiseerimine

05

Klaasimine

06

Aknapleki tihendamine

07

Sisetarindite kaitsmine tuule, vihma ja lume eest

08

Aknapleki all oleva vuugi ilmastikukindlaks tegemine

09

Aknalaua paigaldamine

10

Viimistuslik tihendamine

11

Kipsplaadi paigaldamine

12

Aurutõkkemembraani paigaldamine

01 Aknavuugi soojustuslik tihendamine

Soojuskadude vähendamiseks tuleb aknavuugid tihendada võimalikult madala soojusjuhtivusega materjalidega, näiteks polüuretaanvahu abil. Lisaks madalale soojusjuhtivusele tagab õigesti paigaldatud polüuretaanvaht õhutiheduse ja vähendab müra läbilaskvust.

Sobivad tooted

02 Õhu- ja veeaurutiheduse tagamine

Aknavuuk peab olema õhutihe, et vältida õhulekete tõttu tekkivaid soojuskadusid, ja veeurukindel, et kaitsta konstruktsiooni liigniiskuse eest, mis võib konstruktsiooni kahjustada, tekitada külmasildu ja põhjustada hallitust.

Õhu- ja veeaurutiheduse tagamiseks terve hoone eluea vältel tuleks kasutada spetsiaalseid teipe, membraane või mastikseid.

Alati tuleb arvestada, et veeauru- ja õhutihedal hoonel peab olema korrektne ja kvaliteetne ventilatsioonilahendus.

Sobivad tooted

03 Vuugitihend ilmastikukindlale hermeetikule õige kuju andmiseks

Vuukides tuleb kasutada vuugitihendit selleks, et reguleerida ilmastikukindla hermeetiku korrektset sügavust ja kuju ning vältida kolmepoolset nakkumist.

Sobivad tooted

04 Ilmastikukindel aknaperimeetri hermetiseerimine

Fassaadi ilmastikukindel hermeetik peab peamiselt kaitsma ilmastikuolude eest, kompenseerima fasaadielementide deformatsioone ja tagama esteetilise välimuse. Olenevalt konkreetsest juhtumist, piirkonnast, ehitustraditsioonidest jms tuleks valida kõige sobivam toode allolevast loendist:

Sobivad tooted

05 Klaasimine

Aknaraami ja klaaspaketi ühenduskoht peab olema täiesti ilmastikukindel ja hermeetiline. Tavaliselt saavutatakse see klaasi jaoks mõeldud tihendite või silikooni abil. Silikoontoodete kasutamisel peab neil olema piisav liikumisvõime, et pidada vastu vuukide deformeerumisele, kaotamata seejuures elastsust ja nakkuvust.

Sobivad tooted

06 Aknapleki tihendamine

Täieliku ilmastikukindluse saavutamiseks tihendatakse tavaliselt sobiva toote abil aknaplekk. Hermeetik peab pakkuma kaitset selliste ilmastikutingimuste nagu vihm ja UV-kiirgus eest ning tagama püsiva nakkuvuse.

Sobivad tooted

07 Sisetarindite kaitsmine tuule, vihma ja lume eest

Aknapleki ja seina vahelise tiheda ja ilmastikukindla vuugi tagamiseks saab edukalt kasutada isepaisuvate omadustega tihendit. Isepaisuva tihendi kasutamine aitab kaasa ka müra summutamisele.

Sobivad tooted

08 Aknapleki all oleva vuugi ilmastikukindlaks tegemine

Selleks et minimeerida vee konstruktsiooni sissetulemise ohu, tuleb aknapleki all olev vuuk katta veekindla membraani või mastiksiga.

Sobivad tooted

09 Aknalaua paigaldamine

Aknalaua kiireks ja mugavaks paigaldamiseks saab edukalt kasutada ühekomponentset polüuretaan liimvahtu. Liimvahu head soojusisolatsiooni omadused aitavad vähendada aknavuugi lineaarset soojusjuhtivust.

Sobivad tooted

10 Viimistuslik tihendamine

Korrektse ja esteetiliselt ilusa lõpptulemuse saavutamiseks tihendatakse ja viimistletakse akna sisemine perimeeter. Selleks sobivad hästi akrüülhermeetikud, kuna need tagavad puhta ja tiheda vuugi, on suurepärase töödeldavusega, neid saab erinevate värvidega üle värvida ning need on piisavalt elastsed, et pidada vastu väiksematele deformatsioonidele.

Sobivad tooted

11 Kipsplaadi paigaldamine

Kipsplaadi kiireks ja mugavaks paigaldamiseks saab edukalt kasutada ühekomponentset polüuretaan liimvahtu. Liimvahu head soojusisolatsiooni omadused aitavad vähendada soojuskadu ja külma õhu sissevoolu aknavooderduse kaudu.

Sobivad tooted

12 Aurutõkkemembraani paigaldamine

Aurutõkkemembraani seinale liimimisel tuleb arvestada, et soojuskadu vältimiseks peab see olema paigaldatud õhtutihedalt. Samuti peab liim hästi nakkuma mittepoorsete aurutõkkemembraanide ja poorsete aluspindadega.

Sobivad tooted

Katused ja fassaadid

Fassaade on mitut tüüpi: klaasfassaadid, mitmesuguse viimistlusega betoonfassaadid, tellisseinad ja kivimüüritised, metallkattega paneelid, erinevad plaadid ja palju muud. Tihendamine muudab välisseina vuugid vastupidavaks ilmastikumõjude, näiteks UV-kiirguse, vihmavee ja kaldvihma toimele ning kaitsevad muude tegurite, näiteks keemiliste ja mehaaniliste mõjutuste eest, mis võivad pikema aja jooksul kahju tekitada.

Betooni või müüritise ilmastikukindel tihendamine

Fassaadi välisseina vuukide ilmastikukindel tihendamine on väga oluline hoone kestvuse ja energiatõhususe seisukohast, kuid ka esteetilistel põhjustel. UV-kiirgus, niiskus, hoovihm ja mitmesugused muud tegurid (nt keemiline ja mehaaniline koormus) võivad lõpuks mõjuda hoonele kahjustavalt. Fassaaditüüpe on palju, näiteks klaasfassaadisüsteemid, erinevat tüüpi viimistlusega eelvalatud betoonpaneelid, tellised ja kivimaterjalid, metallvooderdis, plaadid jne.

01 02

01

Ilmastikukindel tihendamine

02

Vuugitihend ilmastikukindlale hermeetikule õige kuju andmiseks

01 Ilmastikukindel tihendamine

Ilmastikukindel tihendamine on fassaadivuukide tihendamine, et kaitsta ilmastikuolude (nt UV-kiirguse, vihmavee, hoovihma) ning mitmesuguste muude tegurite (nt keemilise ja mehaanilise koormuse) kahjulike mõjude eest, mis võivad fassaadi kahjustada.

Fassaadi ilmastikukindel hermeetik peab peamiselt kaitsma ilmastikuolude eest, kompenseerima fassaadielementide deformatsioone ja tagama esteetilise välimuse. Olenevalt konkreetsest juhtumist, piirkonnast, ehitustraditsioonidest jms tuleks valida kõige sobivam toode.

Sobivad tooted

02 Vuugitihend ilmastikukindlale hermeetikule õige kuju andmiseks

Vuukides tuleb kasutada vuugitihendit selleks, et reguleerida ilmastikukindla hermeetiku korrektset sügavust ja kuju ning vältida kolmepoolset nakkumist.

Sobivad tooted

Klaasfassaadi vuukide tihendamine
01 02

01

Ilmastikukindel tihendamine

02

Vuugitihend ilmastikukindlale hermeetikule õige kuju andmiseks

01 Ilmastikukindel tihendamine

Ilmastikukindel tihendamine on fassaadivuukide tihendamine, et kaitsta ilmastikuolude (nt UV-kiirguse, vihmavee, hoovihma) ning mitmesuguste muude tegurite (nt keemilise ja mehaanilise koormuse) kahjulike mõjude eest, mis võivad fassaadi kahjustada.

Fassaadi ilmastikukindel hermeetik peab peamiselt kaitsma ilmastikuolude eest, kompenseerima fassaadielementide deformatsioone ja tagama esteetilise välimuse. Olenevalt konkreetsest juhtumist, piirkonnast, ehitustraditsioonidest jms tuleks valida kõige sobivam toode.

Sobivad tooted

02 Vuugitihend ilmastikukindlale hermeetikule õige kuju andmiseks

Vuukides tuleb kasutada vuugitihendit selleks, et reguleerida ilmastikukindla hermeetiku korrektset sügavust ja kuju ning vältida kolmepoolset nakkumist.

Sobivad tooted

Soojustatud ja krohvitud välisfassaad

Fassaadi soojustamisel EPS või XPS plaatidega on mördi asemel palju kiiremaks, lihtsamaks, puhtamaks ja odavamaks kinnitusmaterjalis liimvaht. Isolatsiooni (vähemalt 50 mm) välispinnal olevate vahede ja pragude täitmine PU-vahuga (λ=0,034 W/(mK) vähendab vahedest ja pragudest tulenevat täiendavat soojuskadu umbes kaks korda.

01 02

01

Liimvaht EPS või XPS isolatsiooniplaatide kinnitamiseks ja vahede täitmiseks

02

Krohvpindade kitsaste vuukide ja pragude täitmiseks

01 Liimvaht EPS või XPS isolatsiooniplaatide kinnitamiseks ja vahede täitmiseks

Liimvaht EPS ja XPS isolatsiooniplaatide kinnitamiseks fassaadidele ja plaatidevaheliste vuukide täitmiseks.

 • Hea nake erinevate aluspindadega
 • Madal järelpaisumine
 • Kasutamiseks laias temperatuurivahemikus -5 kuni + 30 °C

Sobivad tooted

02 Krohvpindade kitsaste vuukide ja pragude täitmiseks

Akrüülhermeetik vuukide ja pragude täiteks teralise struktuuriga pindadel

 • Veepõhine lõhnatu akrüülhermeetik
 • Värvitav eri värvisüsteemidega
 • Suurepärane mõõduka liikuvusega vuukide jaoks
 • Madala VOC-sisaldusega

Sobivad tooted

Põrandad

Põrandavuukide õige täitmine ja põrandakattematerjalide korrektne paigaldamine on oluline mitte ainult esteetilistel põhjustel, vaid ka hoone konstruktsiooni kaitsmiseks ja energia säästmiseks. UV-kiirgus, vesi, temperatuuri kõikumine ja mitmesugused muud tegurid, nt keemilised ja mehaanilised mõjutused võivad palju kahju teha. Põrandavuukide pikaealisuse tagamiseks ja soovitud tulemuste saamiseks on tähtis järgida üldisi paigalduseeskirju.

Betoonpõrand

Betoonpõrandat saab kasutada kas viimase põrandakatte kihina või katta põrandakatte materjaliga (nt vaip, plaadid). Eritöötluse ja viimistlusega betoonpõrand sobib kasutamiseks ka nüüdisaegsetes koduinterjöörides. Kahanevate vuukidega betoonpõrandaid kasutatakse tavaliselt keldrites, garaažides, ladudes, terrassidel ja majapidamisruumides. Selline põrandakate on vastupidav, kauakestev ning kergesti puhastatav ja hooldatav.

01 02 03

01

Vuukide toestamine

02

Betoonpõrandate kahanemisvuukide hermetiseerimine

03

Kulumiskindluse suurendamine

01 Vuukide toestamine

Väga painduv ja kokkusurutav vuugilint tagab vuugis hermeetiku õige suuruse ja kuju. Suletud pooridega struktuur takistab õhu ja niiskuse imendumist.

Vuugilint sobib kasutamiseks polüuretaan-, hübriid-, silikoon- ja muude külmhermeetikutega.

Sobivad tooted

02 Betoonpõrandate kahanemisvuukide hermetiseerimine

Väga vastupidav kõrge elastsusmooduliga hermeetik, mis ei kahane tardumise ajal. Hea UV-, ilmastiku- ja vananemiskindlus.

Sobivad tooted

Floors

03 Kulumiskindluse suurendamine

Betoonpõrandate kulumiskindluse suurendamine muudab need tolmuvabaks ja vastupidavaks kemikaalide toimele.

Sobivad tooted

Parketiga kaetud põrand

Parkett on üks traditsioonilisemaid põrandakatteid, mis lisab toale ehtsa puidu elegantsuse.  Parkett on vastupidav ja talub koormust ning sellel kõndimist. Teisalt on puit looduslik materjal, mis ruumi niiskustasakaalu ja temperatuuri muutudes paisub ja kokku tõmbub. Sellega tuleb parkettpõranda paigaldamisel arvestada.

01 02 03 04

01

Aluspõranda nakkuvuse ja kulumiskindluse parandamine

02

Parketi aluspõranda külge liimine

03

Parketi ja seina vahelise vuugi toestamine

04

Parketi ja seina vahelise vuugi täitmine

01 Aluspõranda nakkuvuse ja kulumiskindluse parandamine

Nakkedispersioon on vajalik poorsete aluspindade kruntimiseks ning kulumiskindluse parandamiseks.

Sobivad tooted

02 Parketi aluspõranda külge liimine

Elastne liim vähendab parketi ja aluspinna vahelist nihkepinget ning kompenseerib puidu paisumist ja kokkutõmbumist. Sobib kasutamiseks ka vesiküttega põrandatel. Tagab optimaalse sammumüra summutamise, vähendades ruumis tekkivat müra.

Sobivad tooted

03 Parketi ja seina vahelise vuugi toestamine

Väga painduv ja kokkusurutav vuugilint tagab vuugis hermeetiku õige suuruse ja kuju. Suletud pooridega struktuur takistab õhu ja niiskuse imendumist.

Vuugilint sobib kasutamiseks polüuretaan-, hübriid-, silikoon- ja muude külmhermeetikutega.

Sobivad tooted

04 Parketi ja seina vahelise vuugi täitmine

Elastne vuugihermeetik kompenseerib puidu paisumist ja kahanemist ning summutab müra ja vibratsiooni. Kahanemise puudumine tardumise ajal tagab kiire ja korraliku hermetiseerimise.

Sobivad tooted

Pehme kattega põrand

Suurtes rullides müüdavad pehmed põrandakattematerjalid on sageli parim valik. Naturaalne linoleum sobib lastele ja allergikutele, vinüül ja PVC on vastupidava ja veekindla põrandakattematerjalina praktilised köögis ja üldkasutavates ruumides ning rullmaterjalide paigaldamine on üpris kiire ja lihtne. Pakume välja mõned sobivad tooted ja nõuanded.

01 02 03

01

Aluspõranda nakkuvuse ja kulumiskindluse parandamine

02

Põrandakattematerjali või vaiba liimimine põrandale

03

Põrandaliistude liimimine

01 Aluspõranda nakkuvuse ja kulumiskindluse parandamine

Nakkedispersioon on vajalik poorsete aluspindade kruntimiseks ning kulumiskindluse parandamiseks.

Sobivad tooted

02 Põrandakattematerjali või vaiba liimimine põrandale

Kiire ja mitmeotstarbeline veebaasil akrüülliim tugeva kohese nakkega. Sobilik erinevatele põrandakattematerjalidele, näiteks korgi, linoleumi, vildi, vinüüli, PVC või vaipkatte jaoks.

Sobivad tooted

03 Põrandaliistude liimimine

Kiire esmase nakkega akrüülliim siseruumides kasutamiseks. Pärast kuivamist on ühendus väga tugev ning jäik.

Sobivad tooted

Sanitaarruumid

Vannitubade ja muude kõrge niiskuse ja temperatuuriga sanitaarruumide ehitamine ja renoveerimine nõuab erilist tähelepanu. Niiskuse ja soojuse kombinatsioon loob ideaalsed tingimused hallituse tekkeks, veepritsmed põrandal või seinal võivad aga kahjustada ehitise konstruktsiooni. Samas on vannituba olema puhas ja esteetiline.

1
2
3
4
5
1
Aluspindade kruntimine, hüdroisolatsioon ja veekindlaks muutmine
2
Väheliikuvate vuukide täitmine enne viimistlemist
3
Vuukide tihendamine niisketes ruumides
4
Viimistlustööd niisketes ruumides
5
Vannide renoveerimine
Aluspindade kruntimine, hüdroisolatsioon ja veekindlaks muutmine

Niiskete ruumide ehitamisel või renoveerimisel tuleb kasutada spetsiaalseid hüdroisolatsioonitooteid, et vältida niiskuse tungimist konstruktsioonidesse ja hallituse tekkimist. Hüdroisolatsioonitooted kantakse otse põrandale või seinale (st kivile, betoonile, veekindlale vineerile või muule aluspinnale) viimistluskihi (st keraamiliste plaatide, värvi või muu katte) alla.

01 02 03 04

01

Aluspindade kruntimine ja tugevdamine

02

Niiskustõke niisketesse ruumidesse

03

Niiskete alade hüdroisolatsioon enne plaatimist

04

Nurkade, liitekohtade ja läbiviikude tugevdamine hüdroisolatsiooni käigus

01 Aluspindade kruntimine ja tugevdamine

 • Tagab tugeva nakke aluskonstruktsiooni ja kattekihi vahel.
 • Võib kasutada betoonist, mördiga kaetud, tellisest, kivist või kipsist pindadel.
 • Veepõhine, ei lõhna ega sisalda ohtlikke ühendeid, tagab lihtsa, kiire ja ohutu kasutamise.

Sobivad tooted

02 Niiskustõke niisketesse ruumidesse

Vedel pinnakattevahend niiskete ruumide seinte ja lagede viimistlemiseks, et vältida niiskuse tungimist hoone konstruktsioonidesse.

 • Moodustab pinnale kihi, mis kaitseb seinu ja lagesid niiskuse eest enne keraamiliste plaatide paigaldamist, värvimist või muid viimistlustöid.
 • Veepõhine, ei lõhna ega eralda kahjulikke ühendeid.
 • Võib kasutada aluspindade, nagu kipsplaat, betoon, krohv või tellis, kaitsmiseks.

Sobivad tooted

03 Niiskete alade hüdroisolatsioon enne plaatimist

Kiudtugevdusega, kasutusvalmis veepõhine segu niiskete ruumide põrandate ja seinte hüdroisolatsiooniks.

 • Peale tardumist täiesti veekindel, kaitstes hoonete konstruktsioone vee ja niiskuse mõju eest.
 • Kiududega tugevdatud, et sillata kuni 1,5 mm laiused praod aluspinnas.
 • Värvimuutus näitab kuivamist, et saaksite erinevaid tööetappe õigel ajal alustada.

Testitud standardi EN 14891 kohaselt.

Sobivad tooted

04 Nurkade, liitekohtade ja läbiviikude tugevdamine hüdroisolatsiooni käigus

Tugevduskangas veekindlate hermeetikute ja mastiksite mõju suurendamiseks.

 • Tugevdab hüdroisolatsioonimastiksi kasutamisel nurki, põranda- ja seinaliiteid ning läbiviike.
 • Vastupidav vananemisele, rebenemisele ja kemikaalidele.
 • Lihtne lõigata sobivaid tükke.

Sobivad tooted

Väheliikuvate vuukide täitmine enne viimistlemist

Enne viimistlustöid tuleb ühenduskohad täita. Vuukide tihendamise eesmärk ei ole mitte ainult esteetiline välimus, vaid ka hoone konstruktsiooni kaitsmine niiskuse ja temperatuurimuutuste negatiivse mõju eest.

01

01

Väheliikuvate vuukide täitmine enne viimistlemist

01 Väheliikuvate vuukide täitmine enne viimistlemist

Akrüülhermeetik tühimike ja pragude täitmiseks enne värvimist.

 • Erkvalge ja peene struktuuriga akrüülhermeetik, mis on hõlpsasti värvitav eri tüüpi värvidega.
 • Moodustab kauapüsiva hallituskindla elastoplastilise ühenduse.
 • Lihtne pealekandmine ja EC1+ sertifitseeritud koostis tagab ohutu ning mugava kasutamise.

EC1_logo
EN15651-3 S

Sobivad tooted

Vuukide tihendamine niisketes ruumides

Vannitoas on erinevaid vuuke, mida tuleb kaitsta niiskuse ja isegi vee eest. Osa neist vuukidest võivad olla laiad või liikuvad või isegi mõlemat. Vannitoa vuukide tihendamine oleneb mitmest tegurist ja nende kõigiga tuleb kindlasti arvestada.

01 02

01

Vuukide tihendamine sanitaarruumides

02

Laiemate ja liikuvate vuukide tugevdamine

01 Vuukide tihendamine sanitaarruumides

Happeline hallituskindel vuugihermeetik.

 • Värvistabiilsus, et tagada pikaajaline kaunis välimus.
 • Hea nake vannitoas kasutatavate erinevate materjalidega (keraamilised plaadid, klaas ja anodeeritud alumiinium).
 • Väga hea vastupidavus mikroorganismide kasvule.

EN15651-3 S

Sobivad tooted

02 Laiemate ja liikuvate vuukide tugevdamine

Vuugilint vuukide täitmiseks, et tagada hermeetikukihi õige paksus ja vältida nakkumist kolmest küljest.

 • Väga painduv ja kokkusurutav vuugilint tagab hermeetiku õige suuruse ja kuju vuugis.
 • Suletud pooridega struktuur ei lase imada niiskust ega õhku.
 • Sobib polüuretaan-, hübriid-, silikoon- ja enamiku muude külmade hermeetikutega.

Sobivad tooted

Viimistlustööd niisketes ruumides

Mõned sisekujunduses kasutatavad materjalid võivad olla kallid ja õrnad ning kõikide tööde, isegi lihtsa liimimise korral tuleb arvestada kõrge niiskustasemega.

01 02

01

Looduskivist vuukide tihendamine

02

Peeglite paigaldamine ja tihendamine

01 Looduskivist vuukide tihendamine

Kvaliteetne silikoon, mis talub hallitust, UV-kiirgust, niiskust ja kõrget temperatuuri.

 • Ei määri ega imbu looduskivisse. Materjal jääb püsivalt esteetiliselt kaunis.
 • Suurepärane nake enamiku ehitusmaterjalidega, et moodustada kauakestev ja kulumiskindel ühendus.
 • Püsivalt elastne, et pidada vastu konstruktsioonide liikumisele.

EN 15651 S-S1

Sobivad tooted

02 Peeglite paigaldamine ja tihendamine

Tugeva ja kiire nakkuvusega lahustipõhine liim peeglite ja vitraažide paigaldamiseks.

 • Tugev, kiire esmane nake 20 sekundi jooksul.
 • Suurepärane nake enamiku ehitusmaterjalidega, et moodustada kauakestev ja kulumiskindel ühendus.
 • Vertikaalsetel pindadel ei hakka alla voolama, kuid raskete peeglite liimimisel vajavad need toestamist, kuni liim kuivab.

Sobivad tooted

Vannide renoveerimine

Traditsioonilised malmvannid on levinud paljudes riikides. Kuna need on mugavad, hoiavad vett kaua soojana ja neid on mõnikord raske vahetada, on hea mõte vana vann renoveerida. See on üpris lihtne ja kujutab endast põnevat projekti.

01

01

Vanni renoveerimine

01 Vanni renoveerimine

Vanni emailimise komplekt malmvannidele ja muudele emailpindadele.

 • Komplekti kuuluvad krunt ja krundiaktivaator ning pealekandmiseks vajalikud tööriistad.
 • Epoksiidvärv on veepõhine, lõhnatu ja keskkonnahoidlik ning seda saab toonida.
 • Kuivanud värv on kulumiskindel, hügieeniline ning bakteri- ja hallituskindel.

Sobivad tooted

Viimistlus

Nii enne kui ka pärast viimistlustöid ja värvimist tuleb teha mitmesuguseid muid töid – näiteks kruntida ja tugevdada pinnad, parandada heli- ja soojusisolatsiooni ning täita vuugid ja praod. See hõlmab ka dekoratiivelementide paigaldamist ja tihendamist.

Vuukide täitmine ja viimistlemine

Viimistlustööd on ehitus- või renoveerimistööde viimane etapp, mille käigus luuakse lõplik sisekujundus. Paljudel juhtudel hinnatakse hoone üldist kvaliteeti selle viimistluse järgi. Wolf Group pakub erinevaid elastseid ja pragunemiskindlaid tooteid, et valmistada pinnad viimistlustööde tegemiseks ette. Kui neid tooteid kasutada õiges järjekorras, tagavad need kauni ja kauakestva pinna. Alljärgnevalt tutvustame teile võimalusi kvaliteetse siseviimistluse saavutamiseks.

01 02 03 04 05

01

Väheliikuvate vuukide täitmine enne viimistlemist

02

Tihendamine ja vuukide täitmine enne viimistlustöid kohtades, kus traditsioonilised akrüülid ei pruugi olla tõhusad

03

Aluspindade kruntimine

04

Isoleeriv täitesegu

05

Liistude ja muude dekoratiivelementide paigaldamine

01 Väheliikuvate vuukide täitmine enne viimistlemist

Erkvalge aktrüülhermeetik vuukide ja pragude täitmiseks enne värvimist.

 • Erkvalge ja eriti peen tekstuur, mis tagab sileda ja täiuslikult viimistletud pinna.
 • Moodustab kauakestva UV- ja hallituskindla elastse ühenduse.
 • Väikese LOÜ sisaldusega ja hõlpsasti töödeldav koostis tagab ohutu ning mugava kasutamise.

Sobivad tooted

02 Tihendamine ja vuukide täitmine enne viimistlustöid kohtades, kus traditsioonilised akrüülid ei pruugi olla tõhusad

Erkvalge elastoplastne akrüülhermeetik vuukide ja pragude täitmiseks, liikuvus kuni 12,5%.

 • Erkvalge ja eriti peen tekstuur, mis tagab sileda ja täiuslikult viimistletud pinna.
 • Väga hea liikuvus (±12,5%) tagab pikaajalised tulemused ka kõige nõudlikumates vuukides.
 • Hõlpsalt töödeldav. Ftalaadivaba koostis tagab ohutu, lõhnatu ja mugava kasutamise.

Sobivad tooted

03 Aluspindade kruntimine

Aluspindade kruntimiseks ja tugevdamiseks enne krohvimist.

 • Betooni, krohvi, mördi, tellise, kipsplaadi ja muude poorsete materjalide tihendamiseks enne viimistluskihi pealekandmist.
 • Elastne struktuur, mis on vastupidav tõmbe- ja survetugevusele ning sobib aluspindade tugevdamiseks.
 • Veepõhine, lõhnatu koostis, mis ei sisalda kahjulikke koostisosi ning mida on ohutu ja lihtne kasutada.

Sobivad tooted

04 Isoleeriv täitesegu

Suuremate pragude ja avade täitmiseks

 • Head soojus- ja heliisolatsiooniomadused
 • Suurepärased täiteomadused
 • Hea nakkumine paljude erinevate ehitusmaterjalidega

Sobivad tooted

05 Liistude ja muude dekoratiivelementide paigaldamine

Hübriidipõhine liim – liistude ja muude detailide paigaldamiseks

 • Kiire ja ülitugev esmane nake kiireks ja püsivaks liimühenduseks.
 • Nakkub enamiku ehitusmaterjalidega, nagu puit, tellis, betoon, klaas ja erinevad metallid.
 • Suur viskoossus ja elastsus tagavad pika kasutusea ning head vibratsiooni ja müra summutavad omadused.

Akrüülipõhine dekoratiivliim – dekoratiivsete detailide paigaldamiseks seinale ja lakke

 • Tugev esmane nake tagab jäiga ja püsiva ühenduse ning seda on mugav töödelda.
 • Moodustab tugeva ühenduse erinevate materjalidega, nagu puit, lihvimata kivi, betoon, kipsplaat, keraamika, tellis ja polüstüreen.
 • Akrüülipõhine koostis, mis ei sisalda kahjulikke koostisosi ja mida on ohutu kasutada.

Sobivad tooted

Keerulised pinnad ja vuugid

Viimistlustööd on ehitus- või renoveerimistööde viimane etapp, mille käigus luuakse lõplik sisekujundus. Paljudel juhtudel hinnatakse hoone üldist kvaliteeti selle viimistluse järgi. Wolf Group pakub erinevaid elastseid ja pragunemiskindlaid tooteid, et valmistada pinnad viimistlustööde tegemiseks ette. Kui neid tooteid kasutada õiges järjekorras, tagavad need kauni ja kauakestva pinna. Alljärgnevalt tutvustame teile võimalusi kvaliteetse siseviimistluse saavutamiseks.

01 02

01

Vuukide ja pragude täitmine krohvitud ja krobelise tekstuuriga pindadel

02

Vuukide tihendamine erinevate pindade ja materjalide vahel

01 Vuukide ja pragude täitmine krohvitud ja krobelise tekstuuriga pindadel

Teralise struktuuriga akrüülhermeetik väikeste vuukide ja pragude täitmiseks ja tihendamiseks krobelise, krohvilaadse tekstuuriga pindadel.

 • Teralise struktuuriga, et tagada krobelise tekstuuriga pinna ühtlane viimistlus.
 • Säästab aega, sest pealekandmine ja töötlemine on väga lihtne.
 • Lahusti-, isotsüanaadi- ja silikoonivaba koostis, mida on ohutu kasutada.

EN15651-1: F-EXT-INT 7.5P

Sobivad tooted

02 Vuukide tihendamine erinevate pindade ja materjalide vahel

Erinevate materjalide vaheliste vuukide täitmiseks ja tihendamiseks

 • Kahanemiskindel koostis ja suur liikuvus (±25%) tagavad pikaajalise tulemuse.
 • Säästab aega, sest pealekandmine ja töötlemine on väga lihtne.
 • Värvitav, peaaegu lõhnatu ning lahusti- ja isotsüanaadivaba koostis, mis tagab ohutu ja mugava kasutamise.

Sobivad tooted

Kipsplaadi ettevalmistus

Viimistlustööd on ehitus- või renoveerimistööde viimane etapp, mille käigus luuakse lõplik sisekujundus. Paljudel juhtudel hinnatakse hoone üldist kvaliteeti selle viimistluse järgi. Wolf Group pakub erinevaid elastseid ja pragunemiskindlaid tooteid, et valmistada pinnad viimistlustööde tegemiseks ette. Kui neid tooteid kasutada õiges järjekorras, tagavad need kauni ja kauakestva pinna. Alljärgnevalt tutvustame teile võimalusi kvaliteetse siseviimistluse saavutamiseks.

01 02 03

01

Kipsplaadi vuukide ja pragude täitmine

02

Kipsplaadi pragude ja kruviaukude täitmine

03

Aluspindade kruntimine

01 Kipsplaadi vuukide ja pragude täitmine

Kasutusvalmis segu kahe kipsplaadi vahelise vuugi täitmiseks ilma tugevdusteibita

 • Lühendab tööaega, hoiab kokku tööjõukuludelt
 • Kiire ja lihtne pealekandmine vuugiteipi kasutamata.
 • Väga vähene mahukahanemine. Lihvitav ja värvitav.

Sobivad tooted

02 Kipsplaadi pragude ja kruviaukude täitmine

Mittekahanev, kiiresti kuivav kerge akrüülipõhine täitesegu kruviaukude ja pragude täitmiseks kipsplaatides.

 • Kasutusvalmis, väga lihtne kasutada ja töödelda.
 • Kiiresti kuivav: värvitav juba 20 minuti möödumisel.
 • Ei ole rabe peale tardumist.

Sobivad tooted

03 Aluspindade kruntimine

Aluspindade kruntimiseks ja tugevdamiseks enne krohvimist.

 • Betooni, krohvi, mördi, tellise, kipsplaadi ja muude poorsete materjalide tihendamiseks enne viimistluskihi pealekandmist.
 • Elastne struktuur, mis on vastupidav tõmbe- ja survetugevusele ning sobib aluspindade tugevdamiseks.
 • Veepõhine, lõhnatu koostis, mis ei sisalda kahjulikke koostisosi ning mida on ohutu ja lihtne kasutada.

Sobivad tooted

Tulepüsivuse lisamine

Wolf Groupi portfellis on tooteid ja  tootelahendusi, mis parandavad olemasolevate ehitusmaterjalide ja -konstruktsioonide tulepüsivust. Spetsiaalsete tuletõkke lisanditega ehitusvahud, -hermeetikud ja -mastiksid on vajalikud tuletõkkeuste või – akende paigaldamisel või muude läbiviikude tihendamisel tuletõkkesektsioonides. Õigete lahenduste kasutamine aitab tulekahju korral ennetada leekide, suitsu ning mürgiste ainete levikut ning seeläbi päästa elusid, vara ning keskkonda. Kõik meie tooted ning lahendused on testitud rahvusvaheliselt tunnustatud standardite järgi.