Wolf Group siekia prisidėti prie ateities technologijų pasitelkiant tvarius ir inovatyvius sprendimus.

Wolf Group yra Inovacijų lyderių klubo narė nuo 2023 m. Tai vizionierių bendruomenė, įkvėpta naujovių, o jos kolektyviniai veiksmai veda į novatoriškus ateities sprendimus. Klubo nariai – didelės įmonės, startuoliai ir mokslo institucijos, kurios keičiasi gerąja patirtimi, kuria tinklus ir sudaro bendradarbiavimo sutartis.

Wolf Group 7 pagrindiniai TPT

Tvarios plėtros tikslai (TPT) – tai 17 tarpusavyje susijusių pasaulinių tikslų rinkinys, siekiant geresnės ir tvaresnės ateities. Laikydamiesi Wolf Group misijos, vizijos ir vertybių, Wolf Group sieks išspręsti visuomenės problemas, vykdydama nuoširdžias ir atsakingas verslo operacijas ir siekdama naujovių savo gaminiuose. Mes palaikysime visų 17 TPT dvasią ir pasirinkome septynis tikslus, kurie yra ypač susiję su mūsų verslu.

  • Prisidėsime prie saugios ir atsparios socialinės infrastruktūros kūrimo per inovacijas
  • Prisidėsime prie klimato kaitos mažindami savo verslo veiklos poveikį aplinkai
  • Prisidėsime prie visuomenės kūrimo be atliekų per aplinką tausojančius gaminius ir pakartotinį išteklių naudojimą
  • Būsime skirtinga organizacija, kurioje įgyvendinama ir darbuotojų motyvacija, ir vertės kūrimas
  • Saugosime sveikatą ir sumažinsime ligas nuo pavojingų cheminių medžiagų kurdami produktus, kuriuose yra mažas LOJ kiekis