Wolf Group OÜ, Talinas

Wolf Group OÜ yra pirmaujanti ir tarptautiniu mastu žinoma izoliacinių poliuretano putų, jungčių sandariklių, klijų, paviršiaus apdorojimo priemonių ir betono priedų kūrėja ir gamintoja. Ji buvo įkurta 1994 m., o gamybinę veiklą pradėjo 1998 m. Šiandien jos gamybos padalinys Taline yra vienas iš trijų didžiausių gamintojų Europoje.

 • Wolf Group būstinė
 • Tyrimų, plėtros ir inovacijos centras
 • Produktų vadyba ir techninės konsultacijos
 • Greitas ir lankstus klientų aptarnavimas
 • Automatizuoti ir skaitmenizuoti procesai, įskaitant pardavimą, gamybą ir logistiką
 • Pasaulinė PU putų, sandariklių, klijų, membranų ir dangų gamybos ir mišinio patirtis
 • Prie Wolf Group produktų pridedamų adapterių, šiaudelių, dangtelių ir kt. aksesuarų iš plastiko gamyba
 • Patentuotų įrankių gamyba: pistoletinių putų aplikatorius, purškimo antgalis ir mentelė
 • Galimybė pagaminti 1200 putų ir 900 sandariklių formulių per metus taikant sudėtingas formules
 • Didelis pajėgumas

Kokybės ir aplinkosaugos politika

 

ISO valdymo sistemos

Wolf Group OÜ vadybos sistema atitinka kokybės vadybos standarto ISO 9001:2015 ir aplinkosaugos vadybos standarto ISO 14001:2015 reikalavimus.

Įmonei išduoti šie sertifikatai:
ISO 9001:2015 Wolf Group OÜ
ISO 14001:2015 Wolf Group OÜ

 

Aplinkosaugos principai

 • Kadangi mūsų veikla daro įtaką supančiai aplinkai, esame įsipareigoję nuolat tobulinti aplinkosaugos vadybos sistemą.
 • Periodiškai vertiname aplinkosaugos aspektus, siekdami nustatyti, sumažinti ir užkirsti kelią taršos rizikai.
 • Siekdami užtikrinti aplinkos tvarumą, bendradarbiaujame su savo verslo partneriais ir tiekėjais.
 • Mes nuolat stebime savo gamtos išteklių vartojimą ir stengiamės jį mažinti.
 • Mūsų produktai yra kuriami ir gaminami atsakingai aplinkai, o mūsų procesai atitinka teisės aktų reikalavimus.
 • Užtikriname, kad visi mūsų darbuotojai žinotų mūsų sutartas atliekų tvarkymo strategijas, kurios apima gamybos atliekų mažinimą, rūšiavimą ir perdirbimą.

Kokybės principai

 • Savo klientams teikiame aukštos kokybės produktus ir patikimus pridėtinės vertės sprendimus. Mūsų gaminiai atitinka teisės aktus, pristatomi laiku ir atitinka klientų poreikius bei lūkesčius.
 • Esame įsipareigoję kurti ir palaikyti harmoningus santykius su klientais.
 • Mes siekiame nuolat tobulinti savo produktus ir procesus, kad padidintume klientų pasitenkinimą.
 • Mūsų produktai ir veikla yra gerai valdomi naudojant efektyvią kokybės valdymo sistemą, kuri nuolat tobulinama.
 • Užtikriname, kad mūsų darbuotojai būtų apmokyti ir kompetentingi profesionaliai atlikti savo pareigas. Mūsų darbo aplinka atitinka darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimus.
 • Išlaikome savo verslo veiklos finansinį tvarumą ir siekiame sukurti novatorišką verslo kultūrą.

Saugumo politika

 • Esame įsipareigoję, periodiškai tikrindami darbo vietas, užtikrinti saugias ir sveikas darbo sąlygas, kad išvengtume traumų ir profesinių ligų.
 • Vykdome periodinius mokymus ir saugos mokymus, kad padidintume visų savo darbuotojų pasirengimą ir reagavimą į avarines situacijas.
 • Mes žinome ir laikomės teisinių ir kitų taikomų reikalavimų, susijusių su mūsų veikla, užtikrinančiais norminių aktų laikymąsi.
 • Mes nustatome galimus pavojus darbuotojų sveikatai ir saugai bei periodiškai vertiname susijusius pavojus. Siekiant išlaikyti saugią darbo aplinką, nuolat diegiamos rizikos pašalinimo ir rizikos mažinimo priemonės.
 • Aktyviai įtraukiame savo darbuotojus į diskusijas su sauga susijusiomis temomis, o jų atstovai dalyvauja Darbo aplinkos tarybos veikloje.
 • Mes nuolat tobuliname savo darbuotojų sveikatos ir saugos valdymo sistemą, vadovaudamiesi saugos kultūra kiekviename darbo skyriuje.

Saugumas

Wolf Group OÜ didelį dėmesį skiria saugumui ir laikomės visų teisės aktų reikalavimų.

Pirkimo sąlygos

Pirkimo sąlygas iš Wolf Group gamyklos galima atsisiųti.

Enterprise Estonia investicijos

Wolf Group produkto kūrimo projektas

Paramos priemonė: parama produktų kūrimui COVID-19 paveiktose įmonėse 2019–2020 m.
Finansuojama ES, reaguojant į COVID-19 pandemiją
Projekto laikotarpis: 2020-10-01-2023-07-31
Projektas apima toliau nurodytus produktų tobulinimus.

 

Žmonėms ir aplinkai draugiškesni produktai augančių rinkos lūkesčių kontekste

Tikslas yra sukurti produktus su mažu LOJ (lakiųjų organinių junginių) kiekiu, taip pat produktus, pagamintus iš žaliavų, kurios būtų saugesnės žmogui ir aplinkai ir atitiktų vis griežtėjančius lūkesčius / slenksčius eksporto rinkose. Taip bus sukurti ir registruojami produktai, atitinkantys registracijų EC1+, M1, BvB, Sintef, Basta ir kt. reikalavimus. Rezultatas bus septyni nauji produktai su mažesniu LOJ kiekiu, sukurti atsižvelgiant į vis griežtėjančius teisės aktus ir įvairių cheminių junginių apribojimus.

Ugniai atsparūs gaminiai ir produktai su padidinta reakcija į ugnį

Tikslas yra sukurti naujus produktus, kurie pagerintų esamų statybinių medžiagų ir konstrukcijų atsparumą ugniai. Rezultatas bus šeši nauji gaminiai, gerinantys konstrukcijų ir įvairių konstrukcinių mazgų atsparumą ugniai.

Vienkomponenčių ir greitai stingstančių poliuretano putų kūrimas

Tikslas yra sukurti vieno komponento, greitai stingstančias poliuretano putas, kurios pagreitintų statybą ir taip sumažintų išlaidas bei aplinkai keliamą pėdsaką. Rezultatas bus dvi naujos vienkomponentės poliuretano putos.

„Enterprise Estonia“ skiriamos paramos suma – 477 933,75 eur.

Projektas remiamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

 

Wolf Group investicija į išteklių efektyvumą

Projekto santrauka

Vykdydama investiciją Wolf Group OÜ įsigys naują formą sandariklių ir klijų patronams gaminti, automatizuos apsauginių pirštinių, įklijuojamų į statybinių putų balionėlių dangtelius, montavimą ir rekonstruos pastotę. Wolf Group OÜ efektyvins gamybą, mažindama žaliavų ir energijos naudojimą, įdiegdama naujas technologijas. Energijos suvartojimas sumažės 1%, o reaktyviosios energijos kaina bus nulinė. Be to, Wolf Group OÜ mažina užsakomųjų patronų kiekį ir daugiau pagamins pati.

Projekto tikslas ir rezultatas

Projekto tikslai – vietoje esamos sandariklių ir klijų patronų formos sumontuoti naują ir ekonomiškesnį įrenginį, automatizuoti pirštinių įdėjimą bei sumažinti reaktyviosios energijos ir elektros sąnaudas. Dėl projekto bus mažiau atliekų, o tai sumažins žaliavų sunaudojimą produkcijos vienetui. Be to, įdiegus naują įrangą sumažės elektros suvartojimas, nes nauji įrenginiai elektros požiūriu yra efektyvesni nei senieji. Be to, nebus jokių išlaidų, susijusių su reaktyvia energija.

Paramos suma – 192 500 eurų.