Iki 2024 m. daugiau nei 75 % mūsų prekių ženklų produktų atitiks mažai lakiųjų organinių junginių (LOJ) sertifikavimo reikalavimus.

Kas yra lakieji organiniai junginiai?

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) – tai įvairioms cheminėms klasėms priklausančios medžiagos, kurios lengvai išgaruoja ir iš medžiagų bei gaminių pasklinda į aplinką. Tai gali būti ir žmogaus sukurti, ir natūraliai susidarę cheminiai junginiai. Tai taip pat apima daugybę kvapų. Visų pirma, lakieji organiniai junginiai turi įtakos patalpų oro kokybei. Yra žinoma daugiau nei 300 lakiųjų organinių junginių, iš kurių daugelis daugiausia randami patalpose. Jie išsiskiria iš statybinių medžiagų, baldų ir grindų dangų. Jei lakiųjų organinių junginių koncentracija yra per didelė, prastas patalpų klimatas ir ilgalaikis nedidelių lakiųjų organinių junginių kiekių įkvėpimas gali sukelti dirginimą ir sveikatos problemų. Kai kurios medžiagos yra kancerogeninės.

Taupant energiją, namai statomi vis sandaresni, todėl lakiųjų organinių junginių kiekio mažinimas patalpose yra svarbi problema. Kadangi Europos Sąjunga dar nėra nustačiusi bendrojo reguliavimo, šalys pačios reguliuoja lakiųjų organinių junginių koncentraciją.

Kas yra lakieji organiniai junginiai?

Europoje yra naudojamos kelios klasifikacijos, kurios rodo mažą LOJ koncentraciją statybinėse medžiagose. Tai reiškia, kad iš jų išsiskiriantys junginiai nėra kenksmingi nei aplinkai, nei gyviems organizmams.

Emicode

EMICODE® yra prekių ženklu pažymėta klasifikavimo sistema, naudojama grindų dangos įrengimo produktams, klijams ir statybinėms medžiagoms klasifikuoti į tris klases pagal jų emisiją. Emisijos kategorijos yra EC2, EC1 ir EC1 Plus. „Emicode“ sertifikatas yra plačiai žinomas ir pripažintas visoje Europoje. Skaityti daugiau.

M1 klasifikacija

Klasifikacija nustato išskiriamų teršalų reikalavimus medžiagoms, naudojamoms darbo ir gyvenamosiose patalpose, siekiant užtikrinti gerą patalpų oro kokybę, nedidinant vėdinimo poreikio. Ant gaminio esanti etiketė nurodo, kad emisijos ir kvapas atitinka M1 kriterijus. M1 ženklas daugiausia žinomas Suomijoje ir Skandinavijoje.

Prancūzijos LOJ reglamentas A+

A+ yra emisijos sertifikatas, pagrįstas lakiųjų organinių junginių emisijos bandymais, reikalingas Prancūzijoje parduodamiems statybos, apdailos ir vidaus apdailos produktams. Reikalavimas išdėstytas dokumente „Décret nr. 2011-321“. 3011-321 reglamente numatytos keturios lakiųjų organinių junginių emisijų klasės: A+ (labai maža emisija), A, B, C (didelė emisija).

Sertifikuoti produktai naudingi ir galutiniam vartotojui, ir statytojui bei nekilnojamojo turto savininkui. Klientas gali būti tikras, kad gaminiai neišskiria lakiųjų organinių junginių ir neblogina patalpų klimato kokybės. Statytojo požiūriu, gaminiai su LOJ sertifikatais palaiko paraišką tvarios statybos vertinimo standarto BREEAM sertifikatui gauti. Trys svarbiausios BREEAM kategorijos yra energija, patalpų klimatas ir gerovė bei medžiagos.

Wolf Group siekiamybė

Jau šiandien 54% Wolf Group prekės ženklo PENOSIL produktų atitinka LOJ kiekio sertifikavimo reikalavimus. Sertifikatą turi visu putų asortimento produktai, įskaitant vieną iš naujausių mūsų naujovių – mažai izocianatų turinčias purškiamas putas. Taip pat statybininkai gali rasti didelį PENOSIL sandariklių ir klijų asortimentą pažymėtą šiuo sertifikatu.

Wolf Group, kaip pirmaujanti statybinių chemijos produktų ir sprendimų gamintoja Europoje, taip pat siūlo gamybą privatiems prekės ženklams. Dalis mūsų privačių prekės ženklų klientų gaminių taip pat turi LOJ sertifikatus.

„Enterprise Estonia“ produktų plėtros priemonės pagalba, Wolf Group kuria žmonėms ir aplinkai saugesnius produktus su mažu LOJ kiekiu ir žaliavomis, atitinkančius vis griežtesnius lūkesčius įvairiose eksporto rinkose: EC1+, M1, BvB, Sintef, Basta. Rezultatas – septyni nauji produktai su mažesniu LOJ kiekiu, kuriuos kuriant buvo atsižvelgta į vis griežtesnius teisės aktus ir apribojimus įvairiems cheminiams junginiams. Projektas truko iki 2023 metų pirmojo pusmečio.

Wolf Group 7 pagrindiniai TPT

Tvarios plėtros tikslai (TPT) – tai 17 tarpusavyje susijusių pasaulinių tikslų rinkinys, siekiant geresnės ir tvaresnės ateities. Laikydamiesi Wolf Group misijos, vizijos ir vertybių, Wolf Group sieks išspręsti visuomenės problemas, vykdydama nuoširdžias ir atsakingas verslo operacijas ir siekdama naujovių savo gaminiuose. Mes palaikysime visų 17 TPT dvasią ir pasirinkome septynis tikslus, kurie yra ypač susiję su mūsų verslu.

  • Prisidėsime prie saugios ir atsparios socialinės infrastruktūros kūrimo per inovacijas
  • Prisidėsime prie klimato kaitos mažindami savo verslo veiklos poveikį aplinkai
  • Prisidėsime prie visuomenės kūrimo be atliekų per aplinką tausojančius gaminius ir pakartotinį išteklių naudojimą
  • Būsime skirtinga organizacija, kurioje įgyvendinama ir darbuotojų motyvacija, ir vertės kūrimas
  • Saugosime sveikatą ir sumažinsime ligas nuo pavojingų cheminių medžiagų kurdami produktus, kuriuose yra mažas LOJ kiekis