Būkite labiau informuoti apie naudojamus produktus

Mūsų tikslas – kad mūsų gaminių vartotojai būtų kuo geriau informuoti apie naudojamus produktus ir jų savybes. Norint padėti vartotojams pasiekti greitą ir geriausią rezultatą, reikia atkreipti dėmesį į šiuos dalykus:

  • Tinkamas cheminių medžiagų savybių ir jų reakcijos ant skirtingų paviršių supratimas.
  • Tinkami taikymo būdai.
  • Suvokimas apie gaminių poveikį aplinkai.

Norėdami būti sąmoningesni ir kuo saugesni sau bei aplinkai, skaitykite toliau ir sužinokite apie įvairias etiketes/sertifikatus, kuriuos galite rasti ant Wolf Group gaminių.

Kas yra CE ženklinimas?

Europos Sąjunga nustato reikalavimus visiems gamintojams, kurie parduoda savo gaminius laisvosios prekybos zonoje. ES įvedė Statybos produktų reglamentą (CPR) 305/2011, kuris pradėjo galioti 2013 m. liepos 1 d., o pagrindinė koncepcija – eksploatacinių savybių deklaracija arba, paprasčiau vadinama, DoP. DoP tapo privaloma visiems gamintojams, kurių gaminių sudėtyje yra produktų, kuriems taikomas suderintas Europos standartas (hEN). DoP suteikia gamintojui galimybę pateikti informaciją apie jo gaminio savybes ir, pateikdamas dokumentą, gamintojas užtikrina gaminio deklaruotų eksploatacinių savybių atitiktį.

Gamintojui parengus DoP, gaminys turi būti pažymėtas CE ženklu. CE ženklas yra sertifikavimo ženklas, kuris gali būti vadinamas maža DoP santrauka. Todėl CE ženklas rodo, kad EEE parduodami gaminiai atitinka aukštus saugos, sveikatos ir aplinkos apsaugos reikalavimus, nustatytus hEN (darnusis Europos standartas).

Visi Wolf Group gaminiai, kuriems taikomas bet kuris suderintas Europos standartas, turi DoP, kuriuos rasite internetiniame puslapyje prie produkto. Taip pat šie gaminiai turi CE ženklą, kurį rasite produkto etiketėje.

Kas yra LOJ ir kaip galime prisidėti prie švaresnės aplinkos?

Lakieji organiniai junginiai (LOJ) yra medžiagų, priklausančių skirtingoms cheminių medžiagų klasėms, rinkinys, kuris lengvai garuoja kambario temperatūroje ir sklinda iš medžiagų ir produktų į aplinką. LOJ ypač veikia oro kokybę patalpose. Buvo nustatyta daugiau nei 300 įvairių lakiųjų organinių junginių ir daugelis jų pirmiausia randami patalpose. Jie išsiskiria iš statybinių medžiagų, baldų ir kt. Jei LOJ kiekis yra per didelis, patalpų aplinka gali tapti kenksminga ir gali turėti neigiamą poveikį sveikatai. Ilgiau kvėpuojant oru, kuriame yra lakiųjų organinių junginių, gali atsirasti dirginimas ir padidėti sveikatos problemų pavojus, kai kurios medžiagos yra kancerogeninės.

Namai statomi vis sandaresni, kad būtų taupoma energija, todėl klausimas dėl LOJ lygio sumažinimo patalpose tapo svarbia tema ir buvo keliami reikalavimai cheminėms medžiagoms, naudojamoms patalpose. Kadangi Europos Sąjunga dar nepateikė bendro reguliavimo nurodymų, šalys, siekdamos apsaugoti sveikatą, pačios reguliuoja LOJ deguonį mažinančią koncentraciją. Europoje yra taikomos 3 pagrindinės klasifikacijos, kurios įrodo žemą statybinių medžiagų LOJ kiekį ir todėl klientams siūloma sveikesnė patalpų aplinka:

„Emicode“ klasifikacija

„EMICODE®“ yra prekės ženklu pažymėtos klasifikavimo sistemos pavadinimas, naudojamas grindų montavimo gaminiams, klijams ir statybiniams gaminiams klasifikuoti pagal jų emisijos rodiklius. Sistema turi 3 emisijos kategorijas su tam tikromis LOJ ribinėmis vertėmis – EC2, EC1 ir EC1 plus. „Emicode“ žyma yra gerai žinoma ir pripažinta visoje Europoje.

M1 klasifikacija

Klasifikacijos tikslas – skatinti kurti ir naudoti mažai teršiančias statybines medžiagas, kad medžiagų išmetimas nepadidintų ventiliacijos poreikio. Klasifikacija pateikia medžiagų, naudojamų įprastose darbo erdvėse ir gyvenamosiose patalpose, emisijos reikalavimus, susijusius su tinkama patalpų oro kokybe. Gaminio etiketėje M1 ženklas nurodo, kad gaminys atitinka M1 emisijos ir kvapo kriterijus. M1 etiketė dažniausiai pripažįstama Suomijoje ir Skandinavijoje. Dažniausiai šį ženklą rasite ant sandarinimo putų etikečių.

Prancūzijos LOJ žyma

Statybos, apdailos ir baldų gaminiai, kuriais prekiaujama Prancūzijoje, turi būti paženklinti išmetamųjų teršalų klasifikacija remiantis LOJ išmetimo bandymais. Tai nurodoma dokumente „Décret n ° 2011-321“. Dekrete Nr. 3011-321 nustatomos 4 LOJ išmetamų teršalų klasės – C, B, A ir A+.

Wolf Group siūlo įvairius gaminius, kurie buvo išbandyti ir sertifikuoti pagal visas 3 aukščiau paminėtas klasifikacijas.