Kaip pasiekti energetinį efektyvumą statybose?

Energijos vartojimo efektyvumas, beveik nulinės energijos pastatai, sandarumas ir atsinaujinanti energija – šios sąvokos vis dažniau pasitaiko kasdieniame statybininkų žodyne. Ar Wolf Group kaip statybinių medžiagų gamintoja ir perpardavėja yra pasiruošusi artimiausiems pokyčiams statybų rinkoje?

Pasaulinės ataskaitos ir tyrimai rodo, kad žmogaus veikla šimtus metų prisidėjo prie klimato atšilimo. Todėl Europos Sąjungos ir tarptautinės klimato politikos tikslas yra sušvelninti klimato kaitą ir prisitaikyti prie jos poveikio. Siekdama sumažinti antropogeninių šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą, Europos Sąjunga užsibrėžė ambicingą tikslą iki 2050 m. sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą 80–95 %, palyginti su 1990 m. Kiekviena ES šalis turi prisidėti prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos sumažinimo 20 % iki 2020 m. ir 40 %. iki 2030 m.

Ką visa tai turi bendro su pastatų energiniu naudingumu?

Skaitykite straipsnį čia.