Taastuvenergia

100% elektrist tuleb juba taastuvatest allikatest. 100% roheline energia aastaks 2030.

Vähendame oma tootmise jalajälge. Meie Tallinna ja Gava tootmisüksustes pärineb 100% elektrist juba praegu taastuvatest energiaallikatest. Eesmärk on minna 2030. aastaks kõigis tegevuskohtades täielikult üle rohelisele energiale.

Oleme võtnud eesmärgiks lähtuda kliimasõbralikest valikutest, tarbides eeskätt vähem fossiilsetel kütustel põhinevat energiat ning suurendada taastuvenergiaallikate kasutamist.

 

2021. aastast kasutame Wolf Groupi Tallinna ja Barcelona tootmisüksustes, st nii kontoris kui tehases 100% roheelektrit, mida saadakse päikese- ja tuuleenergiast. Toetame läbi rohesertifikaadi ostu tuule- ja päikeseparkide rajamist ning põlismetsade säilimist. Me ei kasuta elektrit, mis on toodetud biomassi ja puidujäätmete põletamisel.

 

Elekter moodustab 70–75% meie energiatarbimisest. Aastatel 2018–2019 asendasime kogu valgustuse LED-lampidega. Ainuüksi selle sammuga vähendasime elektritarbimist 18% võrra.

 

Aastaks 2030 soovime üle minna rohegaasile. Suur samm energiaefektiivsuse suunas oli neli aastat tagasi ümber ehitatud küttesüsteem Wolf Groupi Tallinna tootmisüksuses, mille tulemusena vähendasime CO2 heitkoguseid 40% võrra.